PLUG IN HYBRID

PLUG IN HYBRID

PLUG IN HYBRID

การเปิดตัว Plug-in hybrids ใหม่อาจทำให้หลายท่านสงสัย ในการทำงานของระบบปลั๊กอินไฮบริดรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า. ว่ามีระบบอะไรบ้างและแต่ละระบบการทำงานเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร? วันนี้วาโวลีนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกัน

ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเราสามารถแบ่งยานยนต์ไฟฟ้าออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้

ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV)
ประกอบด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในลูกสูบ เป็นต้นแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้น้ำมันเตาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อน

ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสามารถนำพลังงานกลที่เหลือหรือไม่ใช้ประโยชน์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ ในการจ่ายมอเตอร์ไฟฟ้าส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไป

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (PHEV)
เป็นระบบขับเคลื่อนที่พัฒนามาจากระบบไฮบริดแนวคิดนี้ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการการใช้งานร่วมกัน

ระหว่างรถยนต์ไฮบริดทั่วไป (HEV) และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% (BEV) สามารถขับเคลื่อนจากสถานีชาร์จภายนอก (ปลั๊กอิน) ทำให้สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้พร้อมกันจากแหล่งระยะทางที่แตกต่างกันสองแหล่ง ขับเคลื่อนและเพิ่มความเร็วจากไฟฟ้าโดยตรง

รถพลังงานไฟฟ้า (BEV)
จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งกำลังไปยังรถโดยเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่มีเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นระยะทางในการขับขี่จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ ขนาดและประเภทของแบตเตอรี่รวมถึงน้ำหนักของโหลด

รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV)
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจน (H2) โดยเซลล์เชื้อเพลิงมีความจุพลังงานจำเพาะสูงกว่าแบตเตอรี่ในปัจจุบัน

สิ่งนี้ทำให้ FCEV เป็นเทคโนโลยีที่ บริษัท รถยนต์เชื่อว่าเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังงานสะอาดแห่งอนาคต แต่มีข้อ จำกัด ในการผลิตไฮโดรเจน และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานจริง

The launch of the new Plug-in hybrids may leave many of you wondering. In the performance of plug-in hybrid systems, including electric vehicles. What systems are there and how do they work like and how are they different? Today Vavoline brings everyone to get to know each other.

Types of electric vehicles At present, we can divide electric vehicles into the following four categories:

Hybrid (Hybrid Electric Vehicle: HEV)
consists of a piston internal combustion engine. The main driving force from the use of fuel oil is combined with an electric motor to increase its driving power.

It makes the engine more efficient, as well as converting any residual or non-usable mechanical energy into electrical energy stored in the battery. In the distribution of an electric motor, it consumes less fuel than a conventional car.

Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)
It is a drive system developed from a hybrid system, the concept was born out of the need for compatibility.

Between a conventional hybrid vehicle (HEV) and a 100% electric drive (BEV) can be powered from an external (plug-in) charging station, allowing the vehicle to be simultaneously powered from two different distance sources. Powered and speeding up directly from electricity

Electric car (BEV)
The electric motor is used to deliver power to the vehicle, it is powered by batteries only. There is no engine involved.

So driving distance will depend on the design. Battery size and type including weight of the load.

Electric fuel cell car (FCEV)
It is an electric vehicle with a fuel cell capable of generating electricity directly from hydrogen (H2), with fuel cells having a higher specific energy capacity than current batteries.

PLUG IN HYBRID

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

รถอีแต๋น

รถอีแต๋น หรือในชื่อต่างๆเช่นรถเพื่อการเกษตรรถเกษตรรถชาวนารถขนย้ายการเกษตรรถประจำประเทศไทยเป็นต้นเป็นรถที่ใช้ในการเกษตรของประเทศไทย รถอีแต๋นเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทย โดยใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ 1-3 สูบสามารถเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำได้

และเครื่องปั่นไฟด้วย. ส่วนอื่น ๆ ของรถอีแต๋นก็นำมาจากชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้แล้วเช่นกัน และทำถังท้ายควรทำด้วยไม้สแตนเลสหรือเหล็กสำหรับบรรทุกของเช่นบรรทุกผักในสวน

มีที่มาจากคำว่า“ สแลนทาน” หรือพูดภาษาง่ายๆที่ชาวบ้านเข้าใจได้คือ“ แรด” และเนื่องจากเป็นรถที่เคลื่อนที่ช้าจึงเหมาะมากสำหรับรถประเภทนี้ (รถอีแต๋นแท้ๆแล้ว มาจากเสียงของเครื่องยนต์สูบเดียวซึ่งเสียงของเครื่องยนต์จะดังขึ้นไม่ได้มาจากคำว่า “Saalandan” ซึ่งไม่มีในชาวบ้านในชนบทเป็นภาษาสมัยใหม่และมันไม่เกี่ยวข้องกับรถอีแต๋น เลย)

คำว่า รถอีแต๋น เป็นภาษาท้องถิ่น ใช้เรียกรถที่ประกอบโดยใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ (ใหม่) และ / หรือชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้วหรือเรียกว่า “อะไหล่เชียงกง” มาประกอบเป็นรถอีแต๋น ส่วนใดของเชียงกงมาจากรถยนต์ในญี่ปุ่นเนื่องจากตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมีการตรวจสอบยานพาหนะอย่างเข้มงวด รถเก๋งที่จดทะเบียนใหม่จะใช้งานได้ 4 ปี

โดยไม่ต้องตรวจสภาพหรือต่อทะเบียนหลังจากนั้นตรวจกันทุก 2 ปีและในการปรับปรุงสภาพรถให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีค่าใช้จ่ายสูง. รถที่ไม่ผ่านการตรวจจึงมักเข้าสุสานรถ ขายเป็นอะไหล่ส่งไปต่างประเทศถ้าเทียบกับรถที่ใช้ในไทย อายุไม่มาก

รถอีแต๋น

รถอีแต๋น

E-Tan or in various names such as agricultural vehicles, agricultural vehicles, farmer vehicles, agricultural transporters, Thai buses, etc. are used in agriculture in Thailand. E-Tan is a car that is manufactured in Thailand. By using the engine that is a general purpose diesel engine, 1-3 cylinders can be replaced with a water pump

And a generator as well. Other parts of the Itan vehicle are also taken from used auto parts. And make the end buckets, they should be made of wood, stainless steel or steel for carrying things like carrying vegetables in the garden.

It is derived from the word “slantan”, or speaks a simple language that the villagers can understand is “rhino” and because it is a slow-moving vehicle, it is very suitable for this type of car. (Real E-Tan car It comes from the sound of a single-cylinder engine, the sound of the engine is not from the word “Saalandan” which is not available in the rural villagers in modern language and it has nothing to do with Eitan.)

The word E-Tan car is localized. Used to call a vehicle that is assembled using (new) and / or used car parts, or called “Chiang Kong spare parts” come to assemble a E-Tan car Any part of Chiang Kong comes from cars in Japan, as according to the Japanese law, the vehicle is rigorously inspected. The newly registered saloon will be usable for 4 years.

Without inspection or registration after that every 2 years and in improving the condition of the vehicle to the safety and environmental standards is costly. Cars that do not pass the test therefore often enter the car cemetery. Sold as spare parts sent abroad if compared to the cars used in Thailand Not very old.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ออโต้ลูปช่วยอะไร

ออโต้ลูปช่วยอะไร สิ่งที่ขาดไม่ได้ของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ โดยน้ำมันออโต้ลูปสามารถแบ่งออกเป็น 3 เกรดหลัก ๆ และมีราคาที่แตกต่างกันออกไป

เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำเป็นต้องมีน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันออโต้ลูป) ที่เข้าไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศ เพื่อเข้าไปจุดระเบิดในห้องเครื่อง และปล่อยเป็นควันไอเสียสีขาวออกมา ซึ่งหน้าที่ของน้ำมันออโต้ลูปก็คือ ป้องกันการเกิดความเสียหายในเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะก้านสูบ ลูกสูบ เสื้อสูบ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวในเครื่องยนต์

ปัจจุบันเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในพวกอุปกรณ์การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์ ตลอดจนเครื่องอเนกประสงค์ก็ว่าได้ ส่วนรถจักรยานยนต์จะมีเพียงรุ่นเก่า ๆ เท่านั้น ที่ใช้เครื่องยนต์ 2 จังหวะ

สำหรับน้ำมันออโต้ลูปในท้องตลาดยังคงมีให้เลือกใช้มากมาย ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 เกรด ได้อย่างง่าย ๆ น้ำมันออโต้ลูป สิ่งที่ขาดไม่ได้ของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

ออโต้ลูปช่วยอะไร

น้ำมันออโต้ลูป

Auto loop oil An essential part of a 2-stroke engine, the auto loop oil can be divided into 3 main grades and come in different prices.

2-stroke engines need to have oil. (Oil Auto Loop) that is mixed with fuel and air. To get into the ignition in the engine compartment And emits white exhaust fumes Which is the function of auto loop oil Prevents damage to the engine. The connecting rod, piston, cylinder block and any moving parts in the engine

Today, 2-stroke engines are still very popular with agricultural equipment. Whether it’s a lawn mower, chainsaw, and a multipurpose machine As for motorcycles, only the older models use a 2-stroke engine.

As for the auto loop oil on the market, there are still many options available. Which all have different functionalities They can be easily divided into 3 grades.

Today, 2-stroke engines are still very popular with agricultural equipment. Whether it’s a lawn mower, chainsaw, and a multipurpose machine As for motorcycles, only the older models use a 2-stroke engine.

As for the auto loop oil on the market, there are still many options available. Which all have different functionalities They can be easily divided into 3 grades.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน  เป็นน้ำมันที่ได้จากการปรุงแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันโดยตรง และอาจได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแก๊สโซลีนธรรมชาติ น้ำมันเบนซินจะผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น สารเพิ่มค่าออกเทน สารต้านการรวมตัวกับอากาศ

สารเคมีสำหรับป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อนในถังน้ำมัน และท่อทางน้ำมัน รวมทั้งสารเคมีที่ช่วยทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ จึงเหมาะที่จะใช้กับยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องยนต์ทั่วไป เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. น้ำมันเบนซินธรรมดา (Regular gasoline) กำหนดให้มีค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า 83 ปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.15 กรัมต่อลิตร ควรใช้กับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัด (Compression ratio) ต่ำกว่า 8:1 เช่น รถยนต์รุ่นเก่า เครื่องยนต์ขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น

2. น้ำมันเบนซินพิเศษ (Premium gasoline) กำหนดให้มีค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า 95 ปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.15 กรัมต่อลิตร ควรใช้กับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัดประมาณ 8:1 ขึ้นไป เช่น รถยนต์นั่ง รถบรรทุกเล็ก รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน

 คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน

Gasoline It is the oil that is obtained by enhancing the quality of the product that is obtained from the direct oil refining And may be obtained from the separation of liquefied natural gas or natural gasolene Benzene is mixed with additives to suit the application, such as octane booster. Antibacterial agents

Rust protection chemicals Prevents corrosion in the tank. And oil pipelines Including chemicals that help clean the carburetor Therefore suitable to be used on vehicles such as cars, motorcycles Or general engines such as water pumps Small generator

In Thailand today, gasoline used on conventional engines is divided into & nbsp; 3 & nbsp; of these types:

1. & nbsp; Regular gasoline & nbsp; set to have an octane value not lower than & nbsp; 83 & nbsp; Lead content not more than & nbsp; 0.15 & nbsp; grams per liter. Should be used with engines with lower compression ratio & nbsp; 8: 1 & nbsp; such as Old car Small engine motorcycle Lawn mower, etc.

2. & nbsp; Premium gasoline & nbsp; set to have an octane value not lower than & nbsp; 95 & nbsp; Lead content not more than 0.15 & nbsp; grams per liter. Should be used with engines with a compression ratio of approx. & Nbsp; 8: 1 & nbsp; and above, such as passenger cars, light trucks, motorcycles, etc.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

วิธีล้างวาล์วปีกผีเสื้อเพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

วิธีล้างวาล์วปีกผีเสื้อเพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ หลายๆคนคงเจอกับปัญหาที่ใช้รถไปนานๆ แล้วรู้สึกเร่งไม่ขึ้น รถยนต์ออกตัวเดินเบากว่าปกติ ถ้าหากยิ่งเปิดแอร์รอบก็ยิ่งตกลงไปอีก หรือ บางครั้งรอบเดินสูงกว่าปกติหรือบางครั้ง ขณะที่กำลังใช้งานรอบอาจจะค้างไปเลยถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยทีเดียวครับ วันนี้ทางทีมงาน จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับลิ้นปีกผีเสื้อ สกปรกกันครับ

ถือว่าปัญหาเหล่านี้ จะเกิดมากในผู้ที่ใช้รถรุ่นเก่าๆ เพราะหากเป็นรถรุ่นใหม่ๆ นั้น จะเป็นลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้ากันหมดแล้วทีนี้ผู้ที่ใช้รถรุ่นเก่าๆ จะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงหละครับ ทางทีมงานก็อยากจะหยิบยกปัญหาเหล่านี้มาให้ผู้ที่ใช้รถได้สามารถนำไปแก้ไขเบื้องต้นได้

ก่อนอื่นเราทำความรู้จักกับลิ้นปีกผีเสื้อก่อนครับ ว่าหน้าตาเป็นยังไง มีหน้าที่ทำอะไร ลิ้นปีกผีเสื้อมีหน้าที่ ดูดอากาศบริสุทธิ์ เพื่อเข้าไปยังในส่วนที่เผาไหม้ ทำให้เกิดกระบวนการ จุด อัด ระเบิด คลาย แต่ถ้าหากเราใช้งานไปนานๆ ในส่วนของการเผาไหม้จะมีไอน้ำมันเครื่องย้อนกลับขึ้นมาติดที่ลิ้นปีกผีเสื้อ หรือเศษฝุ่นที่ดูดมากจากด้านนอก มาเกาะติดอยู่ที่ลิ้นปีกผีเสื้อ นานๆ เข้าก็เป็นก้อนอุดตัน เหมือนในภาพล่าง

จริงๆแล้วการทำความสะอาดนั้นไม่ยาก เพียงแค่ใช้เครื่องมือไม่กี่ชิ้นก็สามารถล้างได้  ใช้สเปรย์ทำความสะอาดก็สะดวกดี ใครที่เข้าศูนย์หรือไปหาจ้างช่างให้ล้างให้ก็เป็นเรื่องปกติ ไม่แปลกหรอกครับ แต่ถ้าหากใครยังพอมีวิชาช่างติดตัวบ้าง ก็เริ่มต้นจากการ ถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกจากท่อเดินอากาศ แนะนำให้ใช้ผ้ารองเอาไว้ เพราะหลังจากที่ใช้สเปรย์พ่นไปที่คราบน้ำมัน น้ำมันจะละลายออกมาเป็นน้ำดำๆ เลยครับ ให้ใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้ว ขัดออกให้สะอาดครับ จากนั้นก็เช็ดให้สะอาด และนำกลับไปใส่ที่เดิม ง่ายๆไม่ยุ่งยาก ทั้งยังประหยัดเงินในกระเป๋า หรือใครไม่สะดวกแนะนําให้ถือนํ้ายาไปให้ช่าง ล้างให้ก็ไม่ผิดอะไร

วิธีล้างวาล์วปีกผีเสื้อเพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

How to flush throttle valves for optimum performance? Many people must face the problem of using the car for a long time. And I felt unable to accelerate Cars start to idle than usual. If the more the air is turned on, the more it will fall, or sometimes the cycle is higher than normal or sometimes. While the cycle is being used, it may freeze completely, which is quite dangerous. Today the team will talk about the throttle valves. It’s dirty.

Treat these issues. Will occur in people who use older cars Because if it is a new model car, then it will be an electric throttle. Now, those who use older cars How to solve these problems? We would like to bring these problems to those who are able to use their cars to fix them.

First of all, we get to know the throttle body. What looks like What does it do The throttle has a function. Fresh air To get into the burnt part Causing the ignition to decompress, but if we use it for a long time For the combustion part, the engine oil vapor is reverted back to the throttle valve. Or dust particles that suck a lot from the outside To stick to the throttle valve for a long time, it becomes a blockage Like in the picture below.

Actually, cleaning is not difficult. Just a few tools can be washed. Using a cleaning spray is convenient. Anyone who goes to the center or goes looking to hire a technician to wash them is normal It is not strange. But if anyone still has some mechanics It started from Remove the throttle valve from the air intake. Recomm

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

อาการของลิ้นปีกผีเสื้อเมื่อเสีย

อาการของลิ้นปีกผีเสื้อเมื่อเสีย ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าวาล์วปีกผีเสื้อคืออะไรและตำแหน่งใดอยู่ใต้ฝากระโปรงรถ ในกระบวนการทำงานส่วนนี้ใช้เวลาสองตำแหน่ง – สามารถปิดหรือเปิดได้ และเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้ว่าชิ้นส่วนนั้นอยู่ในตำแหน่งใดในช่วงเวลาหนึ่งจึงมีเซ็นเซอร์ตำแหน่งพิเศษ เค้น… มาลองทำความเข้าใจกับอุปกรณ์สาเหตุของความผิดปกติและวิธีการซ่อมแซมหลัง

เซ็นเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อพังอย่างไรและทำไม

เพื่อให้เข้าใจว่าเซ็นเซอร์ตำแหน่งแบบไม่สัมผัสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทำงานอย่างไรเราจำเป็นต้องเข้าใจการออกแบบชิ้นส่วน องค์ประกอบนี้เป็นของอุปกรณ์ตัวต้านทาน หากเราถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ออกจากนั้นภายในเราจะพบแถบเลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งเคลื่อนที่ไปตามรางในรูปแบบของเกือกม้าหรือส่วนโค้ง อุปกรณ์ทำงานเนื่องจากอิทธิพลของคลื่นแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยใช้กระแสอากาศ เป็นเพราะหลักการทำงานนี้จึงเรียกส่วนนี้ว่าเซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัส

เรามาดูภาพรวมของรายละเอียดที่พบบ่อยที่สุดขององค์ประกอบที่สำคัญของรถยนต์ ความผิดปกติมักเกิดขึ้นเนื่องจากการสึกหรอของชั้นตัวต้านทานบนแทร็กที่ตัวเลื่อนเคลื่อนที่ การพังทลายดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งในพร็อกซิมิตีเซนเซอร์และชิ้นส่วนประเภทอื่น ๆ บ่อยครั้งที่การสึกหรอเกิดขึ้นในส่วนของแทร็กที่ตัวเลื่อนเริ่มเคลื่อนที่ ความผิดปกตินี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยภาพรวมขององค์ประกอบ

เซ็นเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้ออีกประเภทหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามักจะหยุดทำหน้าที่เนื่องจากสายไฟขาด ในกรณีส่วนใหญ่ชิ้นส่วนดังกล่าวทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 5V อาการของลิ้นปีกผีเสื้อเมื่อเสีย

อาการของลิ้นปีกผีเสื้อเมื่อเสีย

Broken throttle valve All motorists already know what a throttle valve is and where it is under the bonnet. In this part of the work process it takes two positions – it can be closed or open. And in order for the driver to know where the part is in a certain position for a period of time, a special throttle position sensor … Let’s try to understand the device, the cause of the malfunction and the repair method after

How and why is the throttle position sensor broken?

To understand how the most popular non-contact position sensors work, we need to understand the part design. This element belongs to the resistive device. If we disassemble the sensor device, then inside we find a movable slider that moves along the track in the form of a horseshoe or arc. The device works due to the influence of magnetic waves generated by air currents. It is because of this principle of operation, it is called a contactless sensor.

Let’s have a look at the most common details of the essential components of a car. The malfunction usually occurs due to wear of the resistive layer on the track where the slider moves. Such breakdowns occur in both proximity sensors and other types of parts. Often wear occurs on the track portion where the slider starts to move. This anomaly can be clearly seen with an overview of the composition.

Another type of electrically powered throttle position sensor is often stopped due to a lack of power cord. In most cases such parts operate on a voltage of 5V.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

วิธีการประหยัดน้ำมันง่ายๆ5ขั้นตอน

วิธีการประหยัดน้ำมันง่ายๆ5ขั้นตอน การเพิ่มอัตราความประหยัดน้ำมันสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าเป็นการดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานไปจนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาารขับขี่ เรามาชมและลองทำกันดูว่า 5 วิธีดังต่อไปนี้จะช่วยทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใด

1. ดูแลรักษารถสม่ำเสมอ

การดูแลรักษาสภาพตัวรถและเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ไม่เพียงช่วยรักษาสมรรถนะและความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูงสุด แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่นำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและยังช่วยให้มีความประหยัดน้ำมันเป็นไปตามมาตรฐานของรถอีกด้วย โดยเฉพาะยางรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุด ยางที่อ่อนเกินไปจะทำให้รถกินน้ำมันมากขึ้น

2. ไม่บรรทุกข้าวของเกินความจำเป็น

ยิ่งบรรทุกน้ำหนักในรถมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ตัวรถต้องบริโภคน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า กระเป๋า หรือข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็นต่อการเดินทางครั้งนั้น ๆ ไม่ควรเก็บไว้ในรถโดยไม่จำเป็น

3. วางแผนการเดินทางล่วงหน้า

จริงอยู่ว่าการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองตามต่างจังหวัดไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้ แต่เราสามารถวางแผนเส้นทางล่วงหน้าได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาผลาญน้ำมันโดยใช่เหตุ แอประบบนำทางในมือถือสามารถบ่งบอกความหนาแน่นของการจราจรได้ และช่วยให้เราวางแผนการเดินทางถ้าต้องจอดแวะทำธุระหลายแห่งก่อนถึงบ้านหรือจุดหมายปลายทาง

4. ไม่จอดรถยนต์ติดเครื่องไว้

อากาศในเมืองไทยร้อนแสนร้อนทำให้หลายคนเลือกที่จะจอดรถยนต์ติดเครื่องไว้เมื่อต้องรอเพื่อนฝูง คนรัก หรือสมาชิกครอบครัวขึ้นมาร่วมทางซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เพียงทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ยังใช้น้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ไปในทุกวินาทีที่จอดอยู่นิ่ง ๆ ดังนั้นควรหาที่จอดที่เหมาะสมและดับเครื่องทุกครั้งที่ต้องจอดรอและยังไม่ได้ขับขี่

5. ขับขี่อย่างใจเย็น

บุคคลที่มักมีอาการหัวร้อนบนท้องถนนอาจเผลอเหยียบคันเร่งหนักหน่วงเพื่อเร่งแซงหรือตัดความรำคาญ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนอกจากจะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและทำให้เกจ์น้ำมันลดฮวบฮาบลงได้ ดังนั้น ควรขับขี่ด้วยความใจเย็น เหยียบคันเร่งอย่างนุ่มนวล เว้ยระยะห่างจากคันหน้าอย่างพอเหมาะ ใช้วิธีถอนคันเร่งแทนการเหยียบเบรกถ้าต้องการชะลอความเร็ว วิธีเหล่านี้จะช่วยลดอัตราบริโภคน้ำมันได้ดี

วิธีการประหยัดน้ำมันง่ายๆ5ขั้นตอน

Increasing the fuel economy can be done in a variety of ways. From keeping the car ready for use to modifying driving behavior Let’s take a look and try to see how the following 5 methods can help us save money.

1. Take care of your car regularly

Maintaining the perfect condition of the car and engine not only helps to maintain performance and safety at the highest levels. But it also reduces the risk of damage that leads to unnecessary costs and also helps meet the vehicle’s fuel economy. In particular, tires are one of the most important factors. .

2. Do not carry more belongings than is necessary

The more weight you carry in your car, the more fuel the vehicle needs to be driven forward, so it shouldn’t be shoes, luggage, or other items that are not necessary for the trip. Keep it in the car unnecessarily.

3. Plan your trip in advance

It is true that living in Bangkok. Or provinces in different provinces can not avoid traffic jams But we can plan a route ahead of time to avoid the accidental fuel burn. Mobile navigation apps can indicate traffic congestion. And it helps us to plan our trip if we have to make multiple stops before our home or destination.

4. Do not park your car, keep the engine on


The weather in Thailand is so hot and hot that many people choose to park their cars when they wait for their friends, loved ones or family members to join the journey, which is behavior that does not just destroy the environment. But it’s still wasted on gas every second you park still, so find a suitable plac

5. Drive calmly

People who are prone to heat stroke on the road may accidentally press the accelerator heavily in order to overtake or eliminate the annoyance. This behavior does not improve anything other than risk of accidents and drastically reducing fuel gauge, so drive with calm Gently press the accelerator At a reasonable

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

เครื่องยนต์ยุคใหม่มีขนาดเล็กลง

เครื่องยนต์ยุคใหม่มีขนาดเล็กลง ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนา และก้าวข้ามข้อจำกัด โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านยานยนต์ ซึ่งเครื่องยนต์ในยุคปัจจุบันนั้น ต่างก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น ในขณะที่ขนาดเครื่องยนต์มีความจุที่น้อยลง หรือที่เรียกกันว่า “Engine Downsizing” ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปช่วยในเรื่องของการจุดระเบิด และการเผาไหม้ ส่งผลให้มีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่น้อยลง และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่กลับได้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีขึ้น ส่งผลให้มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้น

แต่ทว่าเครื่องยนต์ที่ถูกลดขนาดความจุนั้น ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ก็จะต้องแบกรับภาระ และทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกสูบ หรือผนังกระบอกสูบ ที่มีการจุดระเบิดที่เร็วขึ้น ทำให้เกิดการเสียดสีสูงขึ้น รวมไปถึงการนำเทอร์โบเข้ามาช่วยอัดอากาศ เพื่อให้มีการจุดระเบิดที่แรงขึ้น ทำให้เครื่องยนต์ยุคใหม่นั้น มีความร้อนสะสมที่สูงกว่า “น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง” จึงเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยปกป้องดูแลให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ยุคใหม่

 1. ให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่น ช่วยลดแรงเสียดทาน หรือลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้
 2. ทนต่อความร้อนได้สูง รักษาความหนืดของตัวน้ำมันได้ดี
 3. ให้การปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
 4. สามารถลดคราบเขม่า และช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์
 5. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เครื่องยนต์ยุคใหม่มีขนาดเล็กลง

เครื่องยนต์ยุคใหม่มีขนาดเล็กลง

The new engine is smaller. Must admit that the current technology Contributing to development And go beyond the limits Especially automotive technology Which the current engine Have been developed to a higher potential While the engine size has a smaller capacity. Also known as “Engine Downsizing”, which is the introduction of new technology. To help in matters of the ignition And burning Resulting in a lower fuel consumption rate And reduce the amount of carbon dioxide emission But improved combustion efficiency Resulting in better driving performance

But the engine that has been reduced in size to that capacity. Parts within the engine will have to bear the load. And work harder than before as well Whether the piston Or cylinder wall With faster ignition Causing higher friction Including the introduction of turbo to help compress the air In order to have a stronger ignition Make that new engine Has a higher heat buildup “ High quality engine oil ” is the key. To help protect and maintain the engine to run at full efficiency And extends its service life for a longer time.

Features of Motor oils for modern engines

 1. Good lubrication efficiency Reduces friction Or reduce the wear of the engine.
 2. Resistant to high heat. Maintain good oil viscosity
 3. Protects internal engine components
 4. Reduces soot deposits. And keeps the engine clean.
 5. It has a long service life.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

Boxer Engine

บางคนคงคิดมันแปลกตรงไหน เราได้ยินมานานมากแล้วกับเครื่องยนต์สูบนอน หรือที่เรียกกันเล่นๆ ว่า   Boxer Engine  ด้วยแนวทางการทำงานคล้ายนักมวยปล่อยหมัดซ้ายขวาตลอดเวลา

 Boxer Engine  อาจฟังเหมือนเทคโนโลยีโลกเก่าก็จริง หากความสามารถของมันก็ยากที่จะหาผู้เทียบเคียง ไม่ว่าจะการวางจุดศูนย์ถ่วงต่ำลง ทำให้การเข้าโค้งเฉียบคมมากกว่าเครื่องยนต์ทั่วไป รวมถึงความนิ่งของการลดแรงสั่นสะเทือนระเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ยังไม่มีเครื่องยนต์รุ่นไหนทำได้ดั่งมัน

ปัจจุบัน   Subaru  น่าจะเรียกว่าเป็นผู้ผลิตรไม่กี่รายที่ยังทำเครื่องยนต์บบล้อกนี้วางจำหน่าย มันดีเสียจนขนาด  Toyota   ต้องนำเครื่องยนต์บล้อกดังกล่าวไปติดตั้งในรถยนต์  Toyota GT86  

แปลจากภาษาอังกฤษ-เครื่องยนต์แบนหรือที่เรียกว่าเครื่องยนต์ตรงข้ามในแนวนอนคือเครื่องยนต์ลูกสูบที่กระบอกสูบตั้งอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของเพลาข้อเหวี่ยงกลาง เป็นเครื่องยนต์ V ที่มีมุม 180 องศาระหว่างฝั่งกระบอกสูบ เครื่องยนต์แบนไม่ควรสับสนกับเครื่องยนต์ลูกสูบฝ่ายตรงข้ามซึ่งแต่ละสูบมีลูกสูบสองตัวที่ใช้ห้องเผาไหม้ส่วนกลางร่วมกัน

Boxer Engine

some people might think it’s strange. We have been hearing for a long time with a sleeping engine. Also known as the , it works like a boxer, constantly throwing left and right fists.

& nbsp; & nbsp; It may sound like old-world technology. If its abilities are difficult to find a match for Whether to place the center of gravity down Makes cornering sharper than conventional engines. Including the stability of the vibration when the engine is running. Still no engine model can do it like it

Today, Subaru is probably one of the few manufacturers that still make this wheel engine. It was so good that Toyota had to install the engine in a Toyota GT86.


Translated from English – A flat engine, also known as a horizontal opposite engine, is a piston engine in which the cylinders are located on either side of the central crankshaft. It is a V engine with a 180 degree angle between the cylinder sides. The flat engine should not be confused with the opposing piston engine, each of which has two pistons sharing the central combustion chamber.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ค่าออกเทนคืออะไร( octane number)

ค่าออกเทนคืออะไร( OCTANE NUMBER) เป็นคุณภาพของน้ำมันเบนซินในการต่อต้านการน็อคจากการลุกไหม้ขึ้นเองของน้ำมันเบนซิน ออกเทนที่มีค่าสูง ๆ นั้น ยิ่งค่าสูงเท่าไหร่การเผาไหม้กลับยิ่งช้าลงเท่านั้น

 น้ำมันค่าออกเทนต่ำกว่ามาตรฐาน น้ำมันค่าออกเทนต่ำจะมีการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จากองศาการจุดระเบิดที่กำหนดไว้น้ำมันจะมีการเผาไหม้หมดไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุด ทำให้กลายเป็นแรงกระแทกลูกสูบกลับลงมาสวนทางกับการหมุนขึ้นของลูกสูบเกิดเป็นเสียงเคาะ
ที่เรียกว่า เครื่องน็อค ให้ได้ยิน

ดังนั้นการแก้ไขถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันให้มีค่าออกเทนสูงขึ้นเพื่อระยะเวลาการเผาไหม้หรือแก้ไขด้วยการปรับตำแหน่งองศาการจุดระเบิดใหม่ได้โดยการตั้งไฟให้อ่อนกว่าปกติ เช่น เครื่องยนต์ Toyota 2E ถ้าใช้น้ำมันค่าออกเทน 90 จะตั้งองศาจุดระเบิด 10 ° ก่อนศูนย์ตายบน แต่พอใช้น้ำมันค่า
         

ออกเทน 85 ต้องตั้งองศาจุดระเบิดอ่อนลงเป็น 5 ° ก่อนศูนย์ตายบนการปรับองศาจุดระเบิดโดยการขยับตัวเรือนจานจ่าย ตามอ่อนย้อนแก่ ส่วนรถรุ่นใหม่จะมีตัวน็อคเซ็นเซอร์คอนตรวจจับอาการน็อคของเครื่องยนต์ ให้มีการปรับองศาไฟจุดระเบิดอ่อนลงเองโดยอัตโนมัติ

น้ำมันค่าออกเทนสูงกว่ามาตรฐาน จากลักษณะการเผาไหม้ที่ช้าลงของน้ำมันเชื้อเพลิงค่าออกเทนสูงจะทำให้การจุดระเบิดยาวนานขึ้น โดยอาจจะมาสิ้นสุดตอนที่ลูกสูบผ่านจุดศูนย์ตายบนและกำลังเคลื่อนตัวกลับลงมาย่อมมีผลกับการทำงานของเครื่องยนต์ทำให้มีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เมื่อเราใช้น้ำมันชื้อเพลิง
         

ค่าออกเทนสูงขึ้นแม้กำลังเครื่องยนต์จะดีขึ้นแต่ก็ต้องเสียการทำงานที่ราบเรียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูงเกินเลยไปมาก ๆ จนกระทั่งไม่สามารถตั้งองศาไฟจุดระเบิดช่วยได้แม้จะเป็นจุดระเบิกแบบอิเล็คทรอนิคส์ก็ตาม

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีคือน้ำมันที่มีค่าออกเทนเหมาะสมกับรูปแบบของเครื่องยนต์ ซึ่งความแตกต่างในความต้องการของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดมันขึ้นอยู่กับกำลังอัด รอบเครื่องยนต์ รูปแบบห้องเผาไหม้ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง
ระบบจุดระเบิด จะใช้เครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับระดับค่าออกเทนต้องถามบริษัทผู้ผลิตหรือจากหนังสือคู่มือประกอบ และสังเกตดูปฏิกิริยาของเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ถ้าพบว่าเครื่องยนต์น็อคหรือมีเสียง
         

น็อคยามหักเลี้ยวที่รอบเครื่องยนต์ต่ำ กำลังเครื่องยนต์ตกต่ำกว่าเดิม แสดงว่าใช้น้ำมันมีค่าออกเทนต่ำไป

น้ำมันดีเซล หมายถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลบางคนเรียกว่าน้ำมันโซล่า ในวงการน้ำมันเรียกว่าแก๊สออยล์(Gas oil) น้ำมันดีเซลโดยทั่ว ๆ ไปมีคุณสมบัติดังนี้

ต้านทานการน็อค ตัวควบคุมการน็อคเครื่องยนต์ดีเซลได้แก่ ซีเทนนัมเบอร์(CN) น้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีซีเทนนัม เบอร์สูงพอที่จะไม่ทำให้เกิดการน็อค

การติดเครื่อง เครื่องยนต์จะติดง่าย การระเหยกลายเป็นไอของน้ำมันถ้าดีก็จะช่วยให้เครื่องยนต์ติดเครื่องง่ายขึ้น

ควันไอเสียและกลิ่น ไอเสียควรจะไม่มีควันหรือกลิ่น น้ำมันจึงควรมีการระเหยดีเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

การกัดกร่อนและสึกหรอ ก่อนหรือหลังการเผาไหม้น้ำมันไม่ควรมีสารที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนและสึกหรอเช่น กำมะถัน
การขนย้ายและเก็บรักษา ต้องสะดวกและปลอดภัย

ค่าออกเทนคืออะไร( OCTANE NUMBER)

ค่าออกเทนคืออะไร( OCTANE NUMBER)

What is Octane (OCTANE NUMBER) is the quality of gasoline against knocks from gasoline spontaneous combustion. That high octane, the higher the value, the slower the burning back.

Low-octane oils Low-octane oils burn quickly. For this reason, from the specified degree of ignition, the oil is already burned out before the piston reaches its peak. This causes the piston to return down against the upward rotation of the piston, causing a knocking sound
known as Knock . Therefore, if the oil is not

changed to a higher octane for the duration of the combustion, or can be modified by adjusting the ignition angle by setting the fire to be weaker, such as the Toyota 2E engine, if the fuel is used off. Ten 90 will set the ignition angle 10 ° before the top dead center. But when you use the oil for the price

Octane 85 The ignition angle must be set to 5 ° before the dead center on the ignition angle adjustment by moving the crank housing following the softening . Knock sensor icon detects engine knock symptoms. Let the ignition light be automatically adjusted.

Higher-than-standard-octane fuel Due to the slower combustion nature of the fuel, the higher-octane value will lead to longer ignition. It may come to an end when the piston passes through the top dead center and is moving back down, affecting the engine’s performance, resulting in ineffectiveness. When we use fuel oil

Higher octane. Even with improved engine power, smoother operation, the use of too much high-octane fuel, that the ignition angle cannot be adjusted even if It is an electronic fuel point.