ส่วนประกอบในเครื่องยนต์

ส่วนประกอบในเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังของเครื่องมือทุ่นแรงในการเกษตรตลอดจนรถแทรกเตอร์ และรถไถเดินตาม โดยทั่วไปคือเครื่องยนต์จุดระเบิดภายใน กำลังที่ได้จากเครื่องยนต์จะถูกถ่ายทอดไปยังชิ้นส่วน และระบบต่างๆ  เช่น  ล้อ เพลาอำนวยกำลัง

เครื่องยนต์สามารถแบ่งออกได้ตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ ถ้าใช้น้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เรียกว่าเครื่องยนต์เบนซิน  ถ้าใช้น้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เรียกว่าเครื่องยนต์ดีเซล

 ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องยนต์ได้แก่

ฝาสูบ (Cylinder Head) 

คือส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของเครื่องทำหน้าที่ปิดส่วนบนของเครื่องและเป็นที่ตั้งของหัวฉีด ลิ้นไอดี  ลิ้นไอเสีย  เป็นต้น

เสื้อสูบ (Cylinder Block)

 คือส่วนที่อยู่ตอนกลางของเครื่อง  ทำหน้าที่ห่อหุ้มกระบอกสูบ  เพลาข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบอื่นๆ

อ่างน้ำมันเครื่อง (Crank Case)

คือส่วนที่อยู่ตอนล่างของเครื่อง  ปกติตอนบนของอ่างน้ำมันเครื่องจะหล่อติดกับเสื้อสูบ  ส่วนตอนล่างเรียกว่าอ่างเก็บน้ำมันเครื่อง (oil pan)  ทำหน้าที่เก็บน้ำมันเครื่องเพื่อส่งไปยังส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ที่ต้องการการหล่อลื่น

กระบอกสูบ (Cylinder)

 คือส่วนที่ได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศเพื่อการจุดระเบิดและให้กำลังงานออกมา

ลูกสูบ (Piston)

 คือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ขึ้นลงภายในกระบอกสูบ เพื่ออัดน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้มีความดันและอุณหภูมิเหมาะกับการเผาไหม้และให้กำลังออกมา

ก้านสูบ (Connecting Rod)

 คือส่วนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจุดระเบิดเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในกระบอกสูบไปยังชิ้นส่วนต่างๆ ก้านสูบจะติดกับลูกสูบ

เพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft)

 คือส่วนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังจาก้านสูบและเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากการเคลื่อนขั้นลงเป็นการหมุนเป็นวงกลม

เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) 

คือเพลาทำหน้าที่ปิดเปิดลิ้นไอเสีย  เพลาลูกเบี้ยวเคลื่อนที่ด้วยเฟืองที่ขบกับเฟืองของเพลาข้อเหวี่ยง

ลิ้นไอดี (Intake Valve) 

ทำหน้าที่ปิดและเปิดให้น้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในกระบอกสูบ

ลิ้นไอเสีย (Exhaust Valve )  

ทำหน้าที่ปิดและเปิดให้แก๊สที่เกิดจากากรเผาไหม้ออกจากระบอกสูบ

สปริง (Valve Spring) 

เป็นสปริงที่กดให้ลิ้นปิด

หัวฉีด (Injector)

คืออุปกรณีที่ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลเป็นฝอยละเอียด พ่นเข้าไปยังส่วนบนของกระบอกสูบ

หัวเทียน (Spark Plug)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟ เพื่อจุดไอดีของเครื่องยนต์เบนซินให้ลุกไหม้ และเกิดการระเบิดขึ้นภายในกระบอกสูบ 

ส่วนประกอบในเครื่องยนต์

Components in the engine Engines are power-saving tools in agriculture and tractors. And walk-behind tractor It is generally an internal ignition engine. The power produced by the engine is transferred to various components and systems, such as the power axle wheel. To be used for hauling and driving various agricultural equipment such as plow sprayer..

The main components of the engine are:

Cylinder head & nbsp; (Cylinder Head) & nbsp;

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Nozzles Intake tongue & nbsp; Exhaust valve & nbsp; Etc.

Cylinder block & nbsp; (Cylinder Block)

& nbsp; is the middle part of the machine & nbsp; Serves to wrap the cylinder & nbsp; Crankshaft And other ingredients

Engine oil pan & nbsp; (Crank Case)

is the lower part of the machine & nbsp; Usually the upper part of the sump is cast next to the engine block & nbsp; The lower part is called the oil reservoir & nbsp; (oil pan) & nbsp; & nbsp;

Cylinder & nbsp; (Cylinder)

& nbsp; is the part that receives fuel and air for ignition and power output.

Piston & nbsp; (Piston)

& nbsp; is a part that moves up and down inside a cylinder. To compress fuel and air to a suitable pressure and temperature for combustion and to output power.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ยานยนต์ไฟฟ้า

ยานยนต์ไฟฟ้า การประดิษฐ์เริ่มต้นด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งประดิษฐ์ขึ้นหลังปี 1859 โดย Gaston Plante นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสผู้คิดค้นแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ในปีพ. ศ. 2427 Thomas Parker ได้ประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในอังกฤษ ได้ออกแบบแบตเตอรี่ที่มีความจุไฟฟ้าสูงเพื่อใช้ในรถไฟฟ้านอกจากนี้เขายังสนใจที่จะสร้างรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันสูง เพื่อลดควันและมลพิษในลอนดอนประเทศอังกฤษในปีพ. ศ. 2431

นักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน Flocken Elecktrowagen รถไฟฟ้าประดิษฐ์ในยุครุ่งเรืองรถไฟฟ้ากลายเป็นที่นิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมเร็วกว่าโรงไฟฟ้าอื่น ๆ มีรถรางไฟฟ้าและรถรางรวมทั้งยานพาหนะส่วนตัว มีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่มากมาย เนื่องจากรถไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในแวดวงสังคมชั้นสูงในขณะที่มีการต่อสู้ในธุรกิจของผู้ผลิตรถไฟฟ้า

ในประเทศเยอรมนี Mr. Karl Benz ได้สร้างรถสามล้อ เครื่องยนต์เบนซินดังขึ้นอย่างเงียบ ๆ ในปีพ. ศ. 2428 และเป็นคลื่นใต้น้ำที่กำลังจะออกเดินทางเพื่อทำให้รถไฟฟ้าที่กำลังมาแรง ความนิยมหายไป ดังนั้นจึงลดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าวิกฤตพลังงานในช่วงปี 1970 และ 1980 ได้จุดประกายให้เกิดความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงสั้น ๆ แม้ว่าจะไม่สามารถเข้าถึงตลาดหลักได้ แต่สามารถทำได้ในศตวรรษที่ 21.

ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาได้มีการฟื้นฟูการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรี่และการจัดการพลังงานมีความก้าวหน้าไปมาก การขึ้นราคาน้ำมันและความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรัฐบาลในหลายประเทศออกเครดิตภาษีเงินช่วยเหลือและมาตรการจูงใจอื่น ๆ เพื่อรองรับการเปิดตัวและการใช้งานในตลาดหลักของรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่และระยะการใช้งานของตัวถังรถยนต์ไฟฟ้าล้วน

ยานยนต์ไฟฟ้า

ยานยนต์ไฟฟ้า

Electric vehicles The invention began with a rechargeable battery in an electric vehicle, invented after 1859 by French physicist Gaston Plante, who invented the lead-acid battery in 1884, Thomas Parker invented the first electric vehicle in England. He designed batteries with high capacity for use in electric cars. He was also interested in building a highly fuel efficient car. To reduce smoke and pollution in London, England in 2018. Fri 2431.

German inventor Flocken Elecktrowagen. Electric trains invented in its heyday.Electricity became popular in the late 19th century, when electric cars gained popularity faster than other power plants.There were electric trams and trams, as well as private vehicles. There are many new electric car manufacturers. As electric trains have become so popular, especially in the high society circles, there is a battle in the business of electric vehicle manufacturers.

In Germany, Mr.Karl Benz created a tricycle. The gasoline engine quietly rang in 1885, and it was an undercurrent that set off to power the up-and-coming electric car. The popularity has disappeared Thus, the use of electric vehicles was reduced.The energy crisis of the 1970s and 1980s briefly ignited interest in electric vehicles, although it did not reach the mainstream market. But it can be done in the 21st century.

Since 2008, electric vehicle production has been restored. Because battery and power management have made great progress. Increasing oil prices and the need to reduce greenhouse gas emissions, governments in many countries issue tax credits, grants and other incentives to support the launch and use of new electric vehicle key markets. It depends on the size of the battery and the operating range of the all electric car body.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV)

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือ Electric Vehicle (EV) จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว ไม่มีเครื่องยนต์ระบบสันดาปภายในไว้ใช้งาน จึงไม่มีการปล่อยไอเสียและไม่สร้างมลพิษ

ซึ่งสามารถชาร์จไฟได้สม่ำเสมอเมื่อแบตเตอรี่หมด ผ่านทางที่ชาร์จภายในบ้านหรือสถานีชาร์จไฟ โดยใช้เวลาประมาณ  6-8 ชั่วโมงในการชาร์จปกติ หรือ 2-4 ชั่วโมงในการชาร์จผ่านแทนชาร์จเร็ว ทั้งนี้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ แบตเตอรี่ มอเตอร์ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า โอดยตัวแปลงจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและส่งต่อไปยังมอเตอร์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน สามารถทำให้รถวิ่งได้อย่างน้อย 300 กิโลเมตรขึ้นไป

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV)
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV)

Electric vehicles (EVs) for 100% electric cars or Electric Vehicle (EV) use only the electricity from the battery. There is no internal combustion engine to use. Therefore, there is no emissions and no pollution. charge it via a fast charger. The electric car will have the main components: large battery motor. And power converters The converter draws energy from the battery to AC power and transfers it to the motor for driving

Which can be charged regularly when the battery is exhausted. Via home charger or charging station It takes about 6-8 hours for a normal charge or 2-4 hours to charge it via a fast charger. The electric car will have the main components: large battery motor. And power converters The converter draws energy from the battery to AC power and transfers it to the motor for driving. Can make the car run at least 300 kilometers or more.

components: large battery motor. And power converters The converter draws energy from the battery to AC power and transfers it to the motor for driving

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<