เมื่อเครื่องยนต์เบนซิน ไม่พึ่งพาหัวเทียน

เมื่อเครื่องยนต์เบนซิน ไม่พึ่งพาหัวเทียน เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์นั้น เราแยกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์แกสโซลีน หรือเรียกกันติดปากว่า เครื่องยนต์เบนซิน นั่นเอง

เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์เบนซินแบบ 4 จังหวะที่นิยมใช้นั้น มีวัฏจักรการทำงานเหมือนกัน คือ “ดูด-อัด-ระเบิด-คาย” การทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะนั้น เครื่องยนต์จะครบวัฏจักรการทำงานได้ต้องหมุน 2 รอบ

จังหวะแรก คือ จังหวะดูด เครื่องยนต์จะเคลื่อนที่จากศูนย์ตายบน เคลื่อนที่ลงมา 180 องศา จะเป็นจังหวะดูดอากาศเข้าห้องเผาไหม้ เมื่อเริ่มเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่างขึ้นไปจะเป็นจังหวะอัด ก็คือ อัดอากาศที่ดูดเข้ามาให้มีปริมาตรเล็กลง จังหวะนี้ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นอีก 180 องศา

เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นสุดก็จะเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การเผาไหม้จะเกิดอย่างรุนแรง ทำให้ดันลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปยังศูนย์ตายล่าง จังหวะนี้เรียกว่า “จังหวะกำลัง” เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นอีกครั้งจะเป็นจังหวะคายไอเสีย ซึ่งหนึ่งวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะนั้น เครื่องยนต์จะหมุน 2 รอบ หรือ 720 องศา นั่นเอง

เมื่อเครื่องยนต์เบนซิน ไม่พึ่งพาหัวเทียน

When gasoline engines Do not rely on spark plugs The internal combustion engine that uses oil as fuel in the car. We can distinguish two types of fuel: diesel engines. And gasoline engine Or called each other next to that The gasoline engine.

Diesel engine And that popularly used 4-stroke gasoline engine It has the same cycle of operation: “Vacuum-Compress-Explode-Spit”. 4-stroke engine operation, the engine can complete the cycle, must spin 2 revolutions.

The first stroke is the suction stroke, the engine travels from the top dead center. Moving down 180 degrees will be a rhythm to suck air into the combustion chamber. When it starts moving from the lower dead center, it is compressed, that is, the air that is drawn into it is compressed into a smaller volume. In this stroke the piston will move 180 degrees up.

When the piston is fully moved, the fuel will burn. The burn will be severe. Causing the piston to move down to the lower dead center This rhythm is called “Power stroke” when the piston moves up again, it is an exhaust stroke. In one four-stroke cycle, the engine rotates 2 revolutions or 720 degrees.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ให้ทำงานได้ดี เราจึงควรใส่ใจกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องว่าควรจะทำเมื่อไหร่ อย่างไร

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของรถ โดยปกติแล้วควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อรถวิ่งถึง 8,000-10,000 กม. หรือทุกๆ 6 เดือนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้ปิโตรเลียม กึ่งสังเคราะห์หรือใยสังเคราะห์ แต่ขึ้นอยู่กับการใช้รถ. หากรถใช้งานบ่อยอาจมีการเปลี่ยนทุก 5,000 กม. หรือทุก 3 เดือนจึงควรคำนึงถึงระยะทางในการขับขี่ พร้อมกับระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง
รถจอดทิ้งไว้ใช้ไม่บ่อย คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันด้วย เนื่องจากน้ำมันเครื่องจะทำปฏิกิริยากับอากาศทำให้เสื่อมสภาพ


นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละภูมิประเทศเช่นหากอากาศหนาวทำให้สตาร์ทรถได้ยาก ในระหว่างที่เราค่อยๆสตาร์ทรถการเผาไหม้ยังไม่สมบูรณ์พอ คราบน้ำมันที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่หมด อาจผสมกับน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องพร้อมกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อช่วยให้น้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราควรตรวจสอบระดับของน้ำมันเครื่องอยู่เสมอ เพื่อให้รถของเรามีประสิทธิภาพยาวนาน

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

Changing the engine oil It is very important because it is like the blood vessels that keep the engine running well. So we should pay attention to when and how to change engine oil.

Changing the engine oil to help extend the life of your car. Usually, the engine oil should be changed when the vehicle reaches 8,000-10,000 km or every 6 months, whether it is petroleum-based engine oil. Semi-synthetic or synthetic But it depends on the use of the car. If the vehicle is used frequently, it may be changed every 5,000 km or every 3 months, so driving mileage should be considered. Along with the duration of the change. The car is parked for rarely used. You also need to change the oil. As engine oil reacts with air, it deteriorates.


It also depends on the weather of each terrain. For example, if the weather is cold it can be difficult to start the car While we slowly start the car, the combustion is not complete enough. Oil stains caused by burning are not exhausted. May be mixed with engine oil, which is why you need to change the engine oil. Should change the oil filter along with the oil change. To help change engine oil to be used more efficiently
We should always check the level of engine oil. In order to make our cars last long and efficient.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

เรื่องควรรู้ดูแลรักษาเครื่องยนต์เทอร์โบในรถยนต์ของคุณ

เรื่องควรรู้ดูแลรักษาเครื่องยนต์เทอร์โบในรถยนต์ของคุณ ปัจจุบัน รถใหม่เกือบทุกคันมีเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จเจอร์เพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านแรงบิดและช่วยลดขนาดของเครื่องยนต์ให้เล็กลงเพื่อลดการปล่อยมลพิษและลดการใช้เชื้อเพลิง ในอดีตนั้น เครื่องยนต์ดีเซลยังคงมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซินอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงการทำงานที่ดังสนั่น แรงสั่นสะเทือน และการปล่อยมลพิษที่มากกว่า รวมถึงขนาดและน้ำหนักต่อแรงม้า

ก็ยังคงด้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซิน แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้ว เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบยุคใหม่มีประสิทธิภาพในด้านของแรงบิดดีกว่า เสียงการทำงานที่เคยดังสนั่นจากการทำงานของวาล์ว กับแรงสั่นสะเทือนที่กลายเป็นปัญหาหลัก ถูกแก้ไขจนหมดสิ้นไป หรือลดน้อยลงไปมาก ตัวเลขของการปล่อยมลพิษก็ลดลงจนเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่บางยี่ห้อที่มีความจุเท่ากับเครื่องยนต์เบนซินแบบไม่มีเทอร์โบปล่อยมลพิษน้อยกว่า

เรื่องควรรู้ดูแลรักษาเครื่องยนต์เทอร์โบในรถยนต์ของคุณ
เรื่องควรรู้ดูแลรักษาเครื่องยนต์เทอร์โบในรถยนต์ของคุณ

เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ มีจุดเด่นอยู่ที่แรงบิด และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เมื่อเทียบกับขนาดของเครื่องยนต์กับปริมาตรความจุกับเครื่องยนต์แบบอื่น น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลก็ยังมีราคาที่ถูกกว่า การตัดสินใจเลือกรถเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองไปในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็นหลัก แม้แรงบิดที่ได้รับจากเครื่องดีเซลเทอร์โบ จะสูงกว่าเครื่องเบนซินเทอร์โบ แต่ราคาของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบก็สูงกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินอย่างเห็นได้ชัด

หน้าที่ของเทอร์โบจึงเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้อัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว และได้ปริมาณอากาศที่เพียงพอต่อการจุดระเบิด ด้วยกำลังอัดตามที่เครื่องยนต์ต้องการ การควบคุมระบบเผาไหม้ขึ้นตรงกับปั๊มหัวฉีด โดยมี ECU หรือ electronic control unit รับหน้าที่ในการควบคุมการทำงานดังกล่าว เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำสูงสุด และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

เรื่องควรรู้ดูแลรักษาเครื่องยนต์เทอร์โบในรถยนต์ของคุณ


Today, almost all new cars have engines equipped with a turbocharged air-conditioning system to improve torque performance and reduce engine size to reduce emissions and reduce historical fuel consumption. The diesel engine is still relatively inferior to the gasoline engine. Whether it is a thunderous working sound Vibration And more emissions Including size and weight per horsepower.

It’s still inferior to a gasoline engine. But today it is not like that anymore. Modern turbo diesel engines have better torque efficiency. Operation noise that used to be thundering from the operation of the valve With the tremors that became the main problem Has been modified until the end Or greatly reduced The emissions figures have dropped until some newer turbo diesel engines with the same capacity as non-turbo gasoline engines emit less.

Turbo diesel engine Is featured in the torque And fuel consumption Compared with the size of the engine with the capacity of other engines. Diesel fuel is also cheaper. Deciding on a diesel engine car today. Most people look at the fuel consumption. Even the torque received from the turbo diesel. Is higher than a gasoline turbo But the price of turbo diesel cars is significantly higher than that of gasoline powered cars.


The function of a turbo is simply a device that compresses air quickly into the combustion chamber. And a sufficient amount of air to ignite With the compressive power required by the engine The control of the combustion system is based on the injection pump, with the ECU or electronic control unit responsible for controlling it. To achieve maximum accuracy And more efficient than before.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

Audi TT RS

ใช่แล้วเครื่องยนต์ 5 สูบ เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก ถ้าไม่นับรถยนต์   Ford Ranger เครื่องยนต์ 3.2 ลิตร รถรุ่นอื่นก็แทบเรียกว่า ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ หรือ 3 สูบกันหมดแล้ว

Audi TT RS

เครื่องยนต์ 5 สูบ มีข้อดีในเรื่องการทำกำลังเครื่องยนต์ที่มากกว่าในขนาดที่ใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ 4 สูบ จนคุณสามารถจับมันยัดในตำแหน่งเดียวกันได้เลยด้วยซ้ำไป

แต่เรื่องกำลังเครื่องยนต์ของขุมพลัง 5 สูบมีดีเท่าๆ เครื่องยนต์ 6 สูบ อย่างของ  Audi  เครื่องรุ่นนี้สามารถทกำลังถึง 310 แรงม้าและให้แรงบิดสูงสุด 450 นิวตันเมตร จากขุมพลัง 2.5 ลิตรพรอ้มระบบเทอร์โบชาร์จ

Audi TT RS

But when it comes to power, the 5-cylinder power engine is as good as the Audi’s 6-cylinder engine, capable of 310 horsepower and 450 Nm of peak torque from the 2.5-liter powerhouse with a turbocharged system.

Yes, the 5-cylinder engine we may not see very often.

If the Ford Ranger 3.2 liter engine is not counted, other cars are almost called Use a 4-cylinder or 3-cylinder engine already

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

MILWAUKEE-EIGHT

MILWAUKEE-EIGHT HARLEY-DAVIDSON เครื่องยนต์ Revolution เป็นผลงานจากการร่วมมือระหว่าง Harley-Davidson กับ Porsche ถูกออกแบบมาสำหรับครุยเซอร์มากพลังอย่าง V-Rod ในปี 2001 

เครื่องยนต์ Revolution จะมีเพลงข้อเหวี่ยงที่ 60 องศา พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว  แต่เดิมตัวเครื่องมีขนาดอยู่ที่ 69 ลูกบาศก์นิ้ว แต่ในปี 2008 ตัวเครื่องได้ถูกอัพเกรดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 76 ลูกบาศก์นิ้ว

ในประวัติศาสตร์ร่วมหนึ่งร้อยกว่าปีของ Harley-Davidson บริษัทเคยออกแบบเครื่องยนต์ V-Twin ใหม่เพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น ปีที่แล้วบริษัทได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของเครื่องยนต์สายพันธุ์นี้อีกครั้ง” ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นกลุ่มคนขับสไตล์ touring

หากจะพูดถึงความเป็นมาของเครื่องยนต์ Milwaukee-Eight คงต้องย้อนอดีตไปไกลสักนิด Harley-Davidson ผลิตเครื่องยนต์เครื่องแรกที่เมือง Milwaukee ชื่อ Atmospheric V-Twin 

ซึ่งได้ถูกผลิตออกมาเพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้น ก่อนที่บริษัทจะพัฒนาให้กลายเป็นเครื่อง F-head และ Flathead ตามลำดับ รุ่นถัดมาคือเครื่อง Knucklehead ที่มีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นรากฐานให้กับเครื่อง V-Twin รุ่นหลังๆ หลังจากนั้นสักระยะเครื่อง Shovelhead ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อใช้กับ Electra Glide รุ่นแรก และมอเตอร์ไซค์แบบใหม่สไตล์ touring ของ Harley-Davison

ก่อนจะมีเครื่อง Milwaukee-Eight เครื่องยนต์ล่าสุดของ Harley-Davidson กลุ่ม touring คือเครื่อง Twin Cam ที่เปิดตัวในปี 1999 แต่ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทที่ต้องการผลิตมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตลอดเวลานั้น จึงได้ถือกำเนิดเครื่องยนต์แบรนด์ใหม่นี้ขึ้นมา

MILWAUKEE-EIGHT HARLEY-DAVIDSON
MILWAUKEE-EIGHT
MILWAUKEE-EIGHT

HARLEY-DAVIDSON Revolution engine is the product of a collaboration between Harley-Davidson and Porsche designed for the 2001 V-Rod powered cruiser.

The Revolution engines have crank tunes at 60 degrees with liquid cooling. Originally, the device was 69 cubic inches, but in 2008 it was upgraded to 76 cubic inches.

In the history of over one hundred years of -Davidson The company had only redesigned the V-Twin seven times. Last year, the company re-launched this new generation of engine innovations called the “”, a touring-style driver-focused engine.

If talking about the history of the engine Must go a little far back in the past Harley-Davidson Produced the first Milwaukee engine, the Atmospheric V-Twin, which has only been produced. Before the company evolved into the F-head and Flathead respectively, the next generation was the Air Cooled Knucklehead as the foundation for the later V-Twins. For use on the first Electra Glide and all new Harley-Davison style touring bikes.

Before the machine The latest engine of The Harley-Davidson touring line is the Twin Cam that was released in 1999, but it was due to the company’s commitment to producing the best bikes in the world at all times. Therefore this brand new engine was born

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<