เครื่องยนต์หลวมควรจะทำอย่างไร

เครื่องยนต์หลวมควรจะทำอย่างไร สามารถสังเกตได้จากความผิดปกติได้คือ 1. กินน้ำมันเครื่องมากไหม ระยะทาง 3,000 กิโลเมตร ไม่ควรพร่องเกินครึ่งลิตร 2. มีควันสีขาวออกทางท่อไอเสียไหม 3. ท่อไอเสียชื้นฉ่ำด้วยคราบน้ำมันเครื่องไหม แต่อย่าเพิ่งสรุป เพราะอาการหลักของเครื่องยนต์หลวม คือ แหวน-กระบอกสูบ-ลูกสูบหลวม ทำให้แรงตก

และน้ำมันเครื่องเล็ดลอดผ่านแหวนลูกสูบเข้าสู่ห้องเผาไหม้ และเผาไหม้ออกมาเป็นควันสีขาว ทำให้กินน้ำมันเครื่อง แต่การที่น้ำมัน เครื่องสามารถเล็ดลอดเข้าสู่ห้องเผาไหม้ อาจมาจากอีกทาง คือ ยางตีนวาล์ว (หรือหมวกวาล์ว) หมดสภาพทำให้น้ำมันเครื่องไหลผ่านก้านวาล์วไอดีลงมาใ นห้องเผาไหม้ได้ กรณีนี้ต้องวัดกำลังอัดในกระบอกสูบด้วยเครื่องมือ เพราะการซ่อมแซมจะเกี่ยวกับส่วนของฝาสูบเท่านั้น แหวนลูกสูบยังไม่หลวม

คนที่ใช้ไปซักประมาณ 150,000 km. ก็ต้องเริ่มมีการตรวจสอบเครื่องยนต์มากขึ้น จะให้มาขับชิวแบบตอนใหม่ๆคงไม่ได้ ในคู่มือรถ จะแนะนำไว้เหมือนกันหมด คือการตรวจเช็กครั้งใหญ่ที่ 150,000 กม. ต้องเช็กบ่าวาล์ว ซีลวาล์ว และตั้งวาล์ว ตลอดจนถึงตรวจสภาพแหวนลูกสูบ ระบบปั๊มต่างๆ ตามมาตราฐานที่แต่ละค่ายกำหนดไว้

พอเริ่มแตะที่ระยะ 3แสน กม. ถ้าใช้ศูนย์บริการดูแลมาตลอด และใช้น้ำมันเครื่องระดับมาตรฐานมาโดยตลอดมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ตลอด เครื่องยนต์ก็จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา วิธีเช็คว่าเครื่องยนต์หลวมเบื้องต้น คือ รถเริ่มกินน้ำมันเครื่องมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน มีทั้งควันดำ ควันขาว ออกมากว่าปกติ กำลังเครื่องยนต์ตก ทางแก้มีอยู่2ทางคือ ซ่อมกับเปลี่ยนเครื่องใหม่

เครื่องยนต์หลวมควรจะทำอย่างไร

เครื่องยนต์หลวมควรจะทำอย่างไร

Engine loose us. Can be observed from the malfunction is 1. Consume a lot of engine oil, distance 3,000 kilometers, should not deplete more than half a liter 2. Is there white smoke out through the exhaust? 3. The exhaust is moist with oil stains? But do not conclude Because the main symptom of a loose engine is a loose ring-cylinder-piston causing the force to fall.

And engine oil escapes through the piston ring into the combustion chamber. And burned out white smoke Make it eat engine oil But the fact that the oil The machine can escape into the combustion chamber. It may come from another way, the foot valve tire (or valve cap) is exhausted, causing the engine oil to flow through

When starting to touch a distance of three hundred thousand km, if I have used a service center all the time. And always use standard-level engine oil and constantly change the oil The engine will wear out over time. The basic way to check if the engine is loose is that the car starts to consume more engine oil than before.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

เครื่องยนต์ hybrid ดีอย่างไร

เครื่องยนต์ hybrid ทำงานอย่างไร สำหรับหลักการทำงานคร่าวๆของเครื่องยนต์ไฮบริดคือการรวมกันของแหล่งพลังงาน 2 แหล่ง ได้แก่ กำลังเครื่องยนต์และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรถยนต์ Hybrid จะถูกออกแบบให้มีระบบที่มีมอเตอร์ที่สร้างกระแสไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ในขณะชะลอความเร็วหรือเบรก ซึ่งพลังงานไฟฟ้านี้จะทำหน้าที่ในการเพิ่มพลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่หรือทำหน้าที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนในขณะที่รถสตาร์ทหรือหยุดซึ่งเท่ากับช่วยประหยัดแก๊ส

เครื่องยนต์ hybrid ดีอย่างไร

แน่นอนว่าเครื่องยนต์ hybrid ก็คือการรวมเอาข้อดีของระบบเครื่องยนต์และระบบพลังงานมาใช้เพื่อทดแทนข้อบกพร่องซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบเดิมนั้น มีข้อเสียทั้งในเรื่องของอัตราสิ้นเปลือง การก่อมลพิษ การที่มีพลังงานจากระบบไฟฟ้ามาช่วยย่อมส่งผลดีในแง่นี้

ทว่าในขณะเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งาน อย่างเช่นการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งยังคงต้องใช้เวลานานและยังคงเดินทางได้ในระยะทางที่ไม่ไกลนัก การมีระบบพลังงานจากเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกันจึงทำให้รถยนต์สามารถใช้งานจริงตามปกติ ขณะที่ในภาพรวมระยะยาวแล้ว ระบบ hybrid ถือว่าจะส่งผลอย่างมากในเรื่องของความประหยัดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องยนต์ hybrid แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับระบบเครื่องยนต์ hybrid ซึ่งใช้ในรถยนต์ไฮบริดโดยทั่วไป แบ่งได้ดังนี้

1. full hybrid หรือ parallel hybrid คือ ระบบที่เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำงานร่วมกันหรือทำงานแยกกันเป็นอิสระ ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ถูกใช้มากที่สุดในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วระบบ full hybrid จะมีตัวกำเนิดไฟฟ้าที่จะช่วยเพิ่มกำลังขับเคลื่อน หรือมีมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ในระบบส่งกำลัง ทำให้สามารถสลับมาใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ด้วย ทว่าส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดอยู่แค่ในการขับด้วยความเร็วต่ำหรือในระยะทางใกล้ ๆ แต่ในกรณีนี้ระบบขับเคลื่อนก็สามารถกลับไปขับด้วยพลังงานจากเครื่องยนต์ได้

2. mild hybrid (MHEV) คือ ระบบที่เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเช่นกัน แต่ทั้งสองแหล่งพลังงานจะไม่สามารถทำงานแยกจากกันได้ โดยทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ mild hybrid จะมีขนาดเล็กและทำหน้าที่เสริมกำลังขับเคลื่อนให้กับเครื่องยนต์เท่านั้น

เครื่องยนต์ hybrid

How does a hybrid engine work? As a general rule of thumb, a hybrid engine is a combination of two power sources: engine power and electric power. Typically, hybrid cars are designed to have a system with a motor that generates electricity to the battery while slowing down or braking. This electric power serves to increase driving power to improve driving performance or to act as a driving force when the vehicle starts or stops, which equates to saving gas.

How is hybrid engine?

Of course, a hybrid engine is a combination of the advantages of an engine and power system as a substitute for defects. For example, an engine that uses traditional fuel. There are drawbacks in terms of the pollutant consumption rate, and having power from the electric system is good in this respect.

But at the same time With today’s technology The efficiency of electric motors and batteries remains limited in terms of their use. For example, each battery charge still takes a long time and can still travel relatively short distances. By having an engine power system used together, the vehicle can actually be used as normal. While in the long term overview, hybrid systems are considered to have significant economic and environmental impact.

How are each hybrid engine different?

For hybrid engine systems, which are commonly used in hybrid vehicles. Can be divided as follows:

1. full hybrid or parallel hybrid & nbsp; is A system in which the engine and the electric motor can work together or operate independently. This is the most used format today. In general, a full hybrid system has a generator that will increase the driving power. Or an electric motor installed in the transmission system Making it possible to switch to electric driving alone as well However, most of them are limited only at low speed or short distances, but in this case the drivetrain can return to motorized driving.

2. mild hybrid (MHEV) is The system where the engine works with the electric motor as well. But the two energy sources cannot work separately. Electric motors used in mild hybrid systems are generally small and serve only to power the engine.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

เครื่องยนต์ V12ทวินเทอร์โบ สูบ 6.75 ลิตร

เครื่องยนต์ V12 ทวินเทอร์โบ สูบ 6.75 ลิตร
เครื่องยนต์เบนซิน V12 ทวินเทอร์โบ สูบ 6.75 ลิตร โครงสร้างเครื่องยนต์แบบบีสโป๊กของโกสต์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างแรงม้า 563 ตัว (420kW) แรงบิด 850Nm หรือ 627lb ft ส่งตรงไปยังระบบขับเคลื่อนทุกล้อและระบบบังคับเลี้ยวทุกล้อ แรงบิดสูงสุดตั้งแต่ 1600 รอบ/นาที จนถึงเพียง 600 รอบ/นาทีเหนือจำนวนรอบต่ำสุด ปรับแต่งระบบท่อนำอากาศเพื่อลดเสียงเครื่องยนต์ภายในตัวรถ

จากการศึกษาความต้องการของลูกค้า พบว่าพวกเขาต้องการแรงบิดที่ตอบสนองได้แทบจะในทันที และการวิ่งที่เงียบสนิท ทำให้แบรนด์พัฒนาเครื่องยนต์เบนซิน V12 ทวินเทอร์โบ สูบ 6.75 ลิตร โครงสร้างเครื่องยนต์แบบ Bespoke ของ Ghost ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้รองรับประสิทธิภาพอันล้นเหลือสำหรับยนตรกรรมที่ทรงพลังนี้ สร้างกำลังสูงสุด 571 แรงม้า

และแรงบิด 850 นิวตันเมตร ส่งตรงสู่ระบบขับเคลื่อนทุกล้อ และระบบบังคับเลี้ยวทุกล้อ สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า แรงบิดสูงสุดมีให้ตั้งแต่ 1600 รอบ/นาทีจนถึงเพียง 600 รอบ/นาที และเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านเสียงที่โดดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ได้มีการการปรับแต่งระบบท่อนำอากาศเพื่อลดเสียงเครื่องยนต์ภายในตัวรถ

เครื่องยนต์ V12 ทวินเทอร์โบ

เครื่องยนต์ V12 ทวินเทอร์โบ

V12 twin-turbo engine 6.75 liters.
V12 twin-turbo 6.75 liter gasoline engine, Ghost Bespoke engine structure. It was built to generate 563 horsepower (420kW), 850Nm or 627lb ft of torque, delivered directly to all-wheel drive and all-wheel steering. Maximum torque from 1600 rpm to just 600 rpm above the minimum number of revolutions. Adjusted the air intake system to reduce the engine noise inside the car.

Based on the study of customer needs. It was found that they needed a torque that was almost instantaneous. And running in complete silence This led the brand to develop a 6.75-liter twin-turbocharged V12 petrol engine. The Ghost’s bespoke engine structure was built to provide ample performance for this powerful vehicle. Generates a maximum power of 571 horsepower.

and 850 Nm of torque directly to the all-wheel drive system. And all-wheel steering system In line with customer expectations The maximum torque is available from 1600 rpm to just 600 rpm and to further improve its outstanding audio properties. The air intake system has been adjusted to reduce the engine noise inside the car.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ลูกสูบทำหน้าที่อะไร

ลูกสูบทำหน้าที่อะไร ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นและลงภายในกระบอกสูบ เพื่อดำเนินกลวัตรในจังหวะประจุ ไอดี อัดส่วนผสม จุดระเบิด และคายไอเสียหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของลูกสูบก็คือ รับแรงกดดันจากการเผาไหม้และส่งกำลังนี้ไปสู่เพลาข้อเหวี่ยงโดยผ่านก้านสูบ ลูกสูบนั้นยังได้รับความร้อน และอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่กระทำอยู่ตลอดเวลาและ จะต้องสามารถคงทนต่อการทำงานที่รอบสูงเป็นเวลานานๆได้ ลูกสูบโดยปกติ ทำมาจากโลหะผสมอลูมิเนียม ซึ่งมีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพในการ ระบายความร้อนได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่นชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ ของลูกสูบ

ระยะช่องว่างของลูกสูบ (ระยะห่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบ) 
เมื่อลูกสูบถูกทำให้ร้อนชื้น มันจะขยายตัวขึ้นเล็กน้อย เป็นผลให้เส้นผ่าศูนย์ 
กลางขยายเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ในเครื่องยนต์ทุกเครื่องจึงมีระยะช่องว่างระหว่าง 
ลูกสูบกับกระบอกสูบที่เหมาะสมในที่อุณหภูมิห้อง (25 ํ ช,77 ํ ฟ) ระยะนี้ 
เรียกว่าระยะช่องว่างลูกสูบ ระยะช่องว่างลูกสูบนี้จะผกผันไปขึ้นอยู่กับประเภท 
ของเครื่องยนต์

แต่ระยะตามปรกติจะเริ่มจาก 0.02 ถึง 0.12 มม. (0.0008 ถึง 
0.0047 นิ้ว) ลูกสูบจะมีลักษณะเรียวเป็นเทเปอร์เล็กน้อย คือระยะเส้ยผ่าศูนย์ 
กลางมีหัวลูกสูบจะเล็กกว่าส่วนล่างของลูกสูบเล็กน้อย ดังนั้นระยะช่องว่าง 
ของลูกสูบจึงกว้างมากที่สุดที่หัวลูกสูบ และแคบที่สุดที่ส่วนล่างของลูกสูบ

สำคัญ 
ระยะช่องว่างของลูกสูบมีจุดที่วัดแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของ 
เครื่องยนต์ดูคู่มือการซ่อมประกอบเพื่อหาจุดที่วัดระยะช่องว่างลูกสูบ

ระยะช่องว่างลูกสูบนี้มีความสำคัญมาก เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างถูก 
ต้องและมีสมรรถนะที่ดีขึ้น ถ้าหากว่าระยะช่องว่างมีน้อย จะทำให้ไม่มีระยะ 
ช่องว่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบ เมื่อลูกสูบร้อนขึ้นจะเป็นเหตุให้ลูกสูบติด 
กับกระบอกสูบได้ ซึ่งจากผลนี้สามารถทำให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหายได้ 
ถ้าหากว่าระยะช่องว่างมากเกินไป ในทางตรงกันข้ามกำลังดันที่เกิดจากการ 
เผาไหม้ และแรงดันของแก๊สที่เผาไหม้จะตกลง ทำให้สมรรถนะของเครื่อง 
ยนต์ลดลง 

ลูกสูบทำหน้าที่อะไร

ลูกสูบทำหน้าที่อะไร

The piston moves up and down inside the cylinder. To perform the charge stroke manipulation
the intake compresses the ignition mixture and emits the exhaust gas. The most important function of the piston is to take the pressure of the combustion and transmit this power to the crankshaft through the connecting rod.
The piston is also getting hot. And the highest temperature at all times and that must be able to withstand high cycle work for a long time. Pistons are usually made from aluminum alloy. Which is lighter and has better cooling efficiency than other materials. Of piston

Piston gap distance (Distance between piston and cylinder) & nbsp;
When the piston is heated and humid It will expand a little. As a result, the diameter of the center is increased. For this reason, in all engines, there is an appropriate gap between piston and cylinder at room ;

Important: The piston gap has different measurement points. Depending on the type of engine, see the service manual to find the point where the piston clearance is measured.

This piston gap is very important. For the engine to work properly and have better performance If the gap is small Will make no distance
the gap between the piston and the cylinder When the piston heats up, it will cause the piston to stick with the cylinder. Which results from this can damage the engine.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<


มาทำความเข้าใจเครื่องยนต์2จังหวะ

มาทำความเข้าใจเครื่องยนต์2จังหวะ หลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 2 จังหวะ

หลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 2 จังหวะ ที่ใช้ลูกสูบแทนลิ้น และเป็นการทำงานที่นิยมใช้กันในรถจักรยานยนต์ , เครื่องตัดหญ้าสะพายข้าง เป็นต้น

คือ  จังหวะที่ 1 เป็นจังหวะดูดและอัด

       จังหวะที่ 2 เป็นจังหวะระเบิดและคาย

             เครื่องยนต์ 2 จังหวะจะไม่มีวาล์วเปิดปิดไอดี-ไอเสีย แต่จะใช้ลูกสูบเป็นตัวเปิดปิดไอดี-ไอเสียแทน ซึ่งเครื่องยนต์ 2 จังหวะจะทำงานรอบจัดกว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะและการเผาไหม้ก็มีประสิทธิภาพด้อยกว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

จังหวะที่ 1 ดูดและอัด (Suction or intake stroke and Compression stroke) ด้านบนลูกสูบจะอัดไอดี ส่วนด้านใต้ลูกสูบจะดูดไอดี เข้าไปในห้องเพลาข้อเหวี่ยง 

จังหวะที่ 2 ระเบิดและคาย (Power stroke and Exhaust stroke) ด้านบนลูกสูบจะส่งกาลัง ส่วนด้านล่างลูกสูบจะเพิ่ม ความดันของไอดี การทำงานของเครื่องยนต์ในจังหวะที่ 2 กลับไปยังจังหวะที่ 1 ด้านบนของลูกสูบจะคาย และขับไล่ไอเสียด้วยไอดีส่วนด้านล่างลูกสูบจะอัดไอดีเข้าไปในกระบอกสูบ

หลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 2 จังหวะ ที่ใช้ลิ้นแผ่น

เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2 จังหวะ (Two-stroke engine) คือ เครื่องยนต์ที่ทำงาน 2 จังหวะที่ใช้ลิ้นแผ่นหรือรีดวาล์วเป็นลิ้นที่ใช้ในระบบส่งไอดี ทำจากเหล็กสปริงติดอยู่ด้านบนของห้องเพลาข้อเหวี่ยง ในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ความดันในห้องเพลาข้อเหวี่ยงจะเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกัน

จังหวะที่ 1 ดูดและอัด (Suction or intake stroke and Compression stroke) เป็นจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบน ระหว่างการเคลื่อนที่นี้เอง ด้านบนลูกสูบเป็นการอัดอากาศไอดี ในขณะเดียวกันช่องไอเสียจะถูกปิดด้วยตัวลูกสูบโดยอัตโนมัติ โดยที่เวลาเดียวกันนี้เอง รีดวาล์วก็จะเปิดช่องไอดี ทาให้อากาศไอดีไหลเข้าสู่ห้องเพลาข้อเหวี่ยงโดยอัตโนมัติ

จังหวะที่ 2 ระเบิดและจังหวะคาย (Power stroke and Exhaust stroke)
เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นไปสู่ศูนย์ตายบนจะเกิดประกายไฟจากหัวเทียนทำให้เกิดระเบิด เพื่อดันลูกสูบลงไปสู่ศูนย์ตายล่างอีกครั้ง ในระหว่างการเคลื่อนที่ลงครั้งนี้ ความสูงของลูกสูบก็จะไปปิดช่องอากาศทางเข้าไอดี และด้านบนของลูกสูบก็จะพ้นช่องทางออกของไอเสีย ทำให้อากาศไอเสียไหลผ่านออกไป ในขณะเดียวกันที่ด้านบนของลูกสูบก็จะพ้นช่องจากห้องเพลาข้อเหวี่ยง ไอดีจากห้องเพลาข้อเหวี่ยงไหลเข้าไปขับไล่ไอเสีย และเข้าไปแทนที่ในห้องเผาไหม้
     เมื่อเครื่องยนต์ทางานครบ 2 จังหวะ

หลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 2 จังหวะ ที่ใช้เพาเวอร์รีดวาล์ว

      เนื่องจากการอัดไอดีในแบบเก่าซึ่งใช้ลูกสูบแทนลิ้น และใช้ลิ้นแผ่นนั้นยังมีข้อเสียอยู่ คือ ที่ความเร็วรอบต่าง ความเร็วรอบปานกลาง และความเร็วรอบสูง ไอดีที่อัดเข้ากระบอกสูบในแต่ละความเร็วรอบนั้นไม่มีความแน่นอนคงที่ และไม่สัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องยนต์เท่าที่ควร จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมไอดีของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ 2 จังหวะขึ้นเป็นแบบเพาเวอร์รีดวาล์ว (Power Reed Valve) เพื่อให้ไอดีที่เข้าไปในเครื่องยนต์มีความคงที่สม่ำเสมอทุก ๆ ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และที่สำคัญทาให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง หลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2 จังหวะที่ใช้เพาเวอร์รีดวาล์วมีดังนี้ 

มาทำความเข้าใจเครื่องยนต์2จังหวะ

มาทำความเข้าใจเครื่องยนต์2จังหวะ
มาทำความเข้าใจเครื่องยนต์2จังหวะ

Let’s understand the 2-stroke engine. Working principle of a small 2-stroke gas gasoline engine

The working principle of a small 2-stroke gasoline engine with a piston instead of a tongue and is commonly used on motorcycles, lawn mowers, etc.


Working principle of 2-stroke gas gasoline engine with tongue plate strong>

A two-stroke engine is a two-stroke engine that uses a flange or valve as the valve used in the intake system. Made of spring steel attached to the top of the crankshaft chamber. While the piston moves up and down The pressure in the crankshaft chamber increases and decreases alternately. At the same time, the disc tongue opens and closes alternately. The opening time of the flap is directly proportional to the engine speed. The disc tongue will work by vacuum. And the pressure in the crankshaft chamber.

That stroke 1 & nbsp; Suction or intake stroke and Compression stroke) & nbsp; is the stroke in which the piston moves from the bottom dead center to the upper dead center. During this movement itself Above the piston is the compressed air intake. At the same time, the exhaust port is automatically closed by the piston body. At the same time Ironing valve will open the intake hole. Allows the intake air to automatically enter the crankshaft chamber.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ข้อมูลเครื่องยนต์ Honda D seriesข้อมูลเครื่องยนต์ HONDA D SERIES เครื่องยนต์ Honda ในตระกูล D เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียง ซึ่งใช้ใน รถยนต์รุ่น compact ของ Honda ส่วนใหญ่ เช่น Civic, CRX, Logo, Stream และ Integra รุ่นแรก ความจุเครื่องยนต์อยู่ระหว่าง 1.2 ?

1.7 ลิตร (1200-1700 cc.) และมีทั้งแบบ SOHC (Single Over Head Camshaft) และ DOHC (Double Over Head Camshaft) ซึ่งเครื่องยนต์ SOHC บางรุ่น

ได้ถูกติดตั้ง ระบบ VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control กำลังของเครื่องยนต์ เริ่มจาก 62 แรงม้า (46 กิโลวัตต์) ถึง 130 แรงม้า (97 กิโลวัตต์) เครื่องยนต์ ตระกูล D เริ่มต้นผลิตในปี ค.ศ. 1984

และ เลิกสายการผลิตในปี ค.ศ.2005 พร้อมกันการมาของรุ่นที่ 8 ของ Honda Civic (FD) 

หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ตระกูล D ที่นิยมกันมากๆ คือการเปลี่ยนฝาสูบจากรุ่นที่มีกำลังมากกว่า ที่ทำกันเป็นประจำคือ เครื่องยนต์รุ่น D16A6 และ D16Z6 หรือ D16Y7 และ D16Y8 
อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีที่จะผสมส่วนประกอบของรุ่นต่างๆให้ดีขึ้นไปได้อีก ตัวอย่างเช่น การนำฝาสูบ D16Z6 มาใส่กับท่อนล่างจาก D16Y7 หรือ D15B2/B7

ข้อมูลเครื่องยนต์ HONDA D SERIES

ข้อมูลเครื่องยนต์ HONDA D SERIES

Mini-Me 
One of the most popular and effective methods of achieving greater power for the d series motor is replacing the cylinder head with one from a more powerful D-series motor.

This is usually done between D16A6 and D16Z6 or D16Y7 and D16Y8 engines, however, can be performed in other combinations as well; such as a D16Z6 head on a D16Y7 or D15B2/B7 block. The Z6 and Y8 heads are VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) equipped, and increase power significantly over stock levels. 

The Honda D engine is a family of inline 4-cylinder engines used in a variety of compact Honda models, most commonly the Honda Civic, CRX, Logo, Stream, and first-generation Integra. Its displacement ranges between 1.2 and 1.7 liters and is available in SOHC and DOHC versions; with some SOHC models equipped

with VTEC. Power range started from 62 hp (46 kW) to 130 hp (97 kW). The D-series was introduced in 1984 and ended production in 2005 with the introduction of the 8th generation Honda Civic. 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ขับเคลื่อนสู่อนาคต ด้วย BMW eDRIVE

ขับเคลื่อนสู่อนาคต ด้วย BMW EDRIVE ขับเคลื่อนสู่อนาคต ด้วย BMW eDRIVEแนวคิดการขับขี่ BMW eDrive ทรงพลังด้วยสมรรถนะอันน่าทึ่ง ด้วยการทำงานประสานกันอย่างลงตัวของมอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแรงดันไฟฟ้าสูง และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ BMW eDrive จึงมอบการประสบการณ์การขับขี่ที่คล่องตัวและเร้าใจ รวมถึงความเร็วอันน่าทึ่ง และสามารถขับขี่ได้โดยปราศจากมลพิษเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมล้ำยุคจากบีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปและองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับ รถบีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม มอเตอร์นี้จะช่วยให้รถพลังงานไฟฟ้าอย่างบีเอ็มดับเบิลยู X5 ที่ติดตั้ง eDrive สามารถขับเคลื่อนได้สูงสุดในระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรเมื่ออยู่ในโหมดการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งช่วยให้สามารถขับขี่ในระยะทางปกติได้โดยปราศจากมลพิษ นอกจากนี้มอเตอร์ไฟฟ้ายังช่วยให้เร่งสมรรถนะที่เร็วและแรงเป็นพิเศษในระยะเวลาสั้นๆ ได้ เช่น เมื่อแซง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ ด้วย

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแรงดันไฟฟ้าสูง

รถที่ติดตั้งเทคโนโลยี BMW eDrive ดึงพลังงานสำหรับการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้ามาจากอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าอันล้ำเทคโนโลยี แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแรงดันไฟฟ้าสูงมาพร้อมระบบระบายความร้อน ซึ่งช่วยรักษาอุณหภูมิการทำงานของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมอยู่เสมอ จึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งาน สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกที่ที่มีกระแสไฟฟ้า รวมทั้งปลั๊กไฟบ้านมาตรฐานขนาด 230 โวลท์

ขับเคลื่อนสู่อนาคต ด้วย BMW EDRIVE


Driving into the future with BMW eDRIVE. The driving concept of the BMW eDrive is powerful with incredible performance. With the harmonization of the electric motor High voltage lithium ion battery And the BMW eDrive intelligent power management system provides a dynamic and exciting driving experience. Including amazing speed And can drive without pollution when using only electric power.

Electric motor


The electric motor is a groundbreaking innovation from the BMW Group and is an indispensable element for all electric-powered BMW models. When the battery is fully charged This motor will enable electric vehicles such as the BMW X5 equipped with eDrive to reach a maximum range of approximately 30 kilometers in all-electric driving mode alone. Which allows driving at normal distances without pollution In addition, the electric motor allows for exceptionally fast and strong performance acceleration over a short period of time, such as when overtaking, depending on other conditions.

High-voltage lithium-ion battery

A car equipped with BMW eDrive technology draws the energy for electric driving from a technologically advanced electric storage device. The high-voltage lithium-ion battery comes with a cooling system. Which helps maintain the proper operating temperature of the battery Thus increasing the working efficiency and extending the service life. The battery can be charged anywhere there is electricity. Including a standard 230 volt home power socket

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

เครื่องยนต์หลวม สังเกตุยังไง

เครื่องยนต์หลวม สังเกตุยังไง เรา สามารถสังเกตได้จากความผิดปกติได้คือ 1. กินน้ำมันเครื่องมากไหม ระยะทาง 3,000 กิโลเมตร ไม่ควรพร่องเกินครึ่งลิตร 2. มีควันสีขาวออกทางท่อไอเสียไหม 3. ท่อไอเสียชื้นฉ่ำด้วยคราบน้ำมันเครื่องไหม แต่อย่าเพิ่งสรุป เพราะอาการหลักของเครื่องยนต์หลวม คือ แหวน-กระบอกสูบ-ลูกสูบหลวม ทำให้แรงตก

และน้ำมันเครื่องเล็ดลอดผ่านแหวนลูกสูบเข้าสู่ห้องเผาไหม้ และเผาไหม้ออกมาเป็นควันสีขาว ทำให้กินน้ำมันเครื่อง แต่การที่น้ำมัน เครื่องสามารถเล็ดลอดเข้าสู่ห้องเผาไหม้ อาจมาจากอีกทาง คือ ยางตีนวาล์ว (หรือหมวกวาล์ว) หมดสภาพทำให้น้ำมันเครื่องไหลผ่านก้านวาล์วไอดีลงมาใ นห้องเผาไหม้ได้ กรณีนี้ต้องวัดกำลังอัดในกระบอกสูบด้วยเครื่องมือ เพราะการซ่อมแซมจะเกี่ยวกับส่วนของฝาสูบเท่านั้น แหวนลูกสูบยังไม่หลวม เครื่องยนต์หลวม

เครื่องยนต์หลวม

The engine is loose. How can we observe from the malfunction is 1. How much oil is it? The distance of 3,000 kilometers should not be depleted more than half a liter. 2. Is there white smoke from the exhaust pipe? 3. Exhaust pipe. Is it moist with oil stains? But do not conclude Because the main symptom of a loose engine is a loose ring-cylinder-piston. Makes it hard.

And engine oil escapes through the piston ring into the combustion chamber. And burned out white smoke Make it eat engine oil But the fact that the oil The machine can escape into the combustion chamber. It may come from another way, the foot valve tire (or valve cap) is exhausted, causing the engine oil to flow through the intake valve stem. A combustion chamber In this case the compression in the cylinder must be measured with a tool. Because the repair is only about the cylinder head. The piston ring is not loose yet.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

Toyota C+pod เป็นรถยนต์ Ultra-compact EV

 Toyota C+pod 2021 ใหม่ รถยนต์ไฟฟ้าคันจิ๋วขนาด 2 ที่นั่ง เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วที่ญี่ปุ่น เคาะราคาเริ่มต้น 1,650,000 เยน หรือประมาณ 480,000 บาทเท่านั้น

Toyota C+pod เป็นรถยนต์ Ultra-compact EV ขนาด 2 ที่นั่ง ซึ่งถูกวางจำหน่ายให้กับลูกค้าองค์กรและหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้น โดยยังไม่มีแผนวางจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปในขณะนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่ขนาดความยาวตัวถังเพียง 2,490 มม. และความกว้าง 1,290 มม.​ ช่วยประหยัดพื้นที่จอดได้เป็นอย่างดี ซึ่งโตโยต้าระบุว่าพื้นที่จอดรถ Prius 1 คัน สามารถจอด C+pod ได้ถึง 2 คันเต็มเลยทีเดียว

TOYOTA C+POD

Toyota C+pod 2021

นอกจากนี้ Toyota C+pod ยังมีบานประตูที่สามารถเปิดออกได้กว้างเพื่อความสะดวกในการเข้า-ออก อีกทั้งยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป ขณะที่แผงคอนโซลติดตั้งปุ่มกดขนาดใหญ่และเรียบง่ายเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน พร้อมด้วยระบบปรับอากาศที่ออกแบบมา

Toyota C+pod ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ด้านหลัง พร้อมแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ที่ติดตั้งไว้ใต้พื้นห้องโดยสาร สามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูงสุด 60 กม./ชม. และมีระยะทางขับขี่สูงสุดอยู่ที่ 150 กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน WLTC) เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

Toyota C+pod 2021

Toyota C+pod 2021

The new Toyota C + pod 2021, a small electric car, 2 seats, is officially released in Japan. Knock the starting price of 1,650,000 yen or about 480,000 baht only.

The Toyota C + pod is a two-seater Ultra-compact EV, which is exclusively sold to corporate and government customers. With no plans to be released to the general public at this time It has a body length of only 2,490 mm and width 1,290 mm,

saving parking space as well. Toyota states that one Prius parking space can park up to two full C + pod cars.to use. Along with specially designed air conditioning systems to minimize the impact on driving mileage. And the seats are decorated with spe

The Toyota C + pod also has a door that can open wide for easy access. It also has enough storage space for general use. While the console is fitted with a large and simple keypad, it is easy to use. Along with specially designed air conditioning systems to minimize the impact on driving mileage. And the seats are decorated with special materials to help keep passengers warm on cold days.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

เครื่องยนต์ GDI คืออะไร

เครื่องยนต์ GDI คืออะไร GDI หรือ Gasoline Direct Injection คือ เครื่องยนต์เบนซินที่พัฒนาเรื่องระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็นแบบฉีดตรงเพื่อให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น มีการออกแบบลูกสูบใหม่ เพิ่มพื้นที่กระบอกสูบให้กว้างขึ้น และเปลี่ยนตำแหน่งของหัวฉีดมาอยู่ด้านบนของห้องเผาไหม้ ทำให้ละอองเชื้อเพลิงกระจายตัวได้ดีกว่าหัวฉีดแบบปกติและคาร์บูเรเตอร์ และยังให้พละกำลังที่แรงกว่า ทำให้เป็นที่นิยมในรถยนต์เบนซินยุคปัจจุบัน

ด้วยเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องความประหยัด ทำให้แบรนด์รถยนต์เจ้าตลาด ทั้งยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกา ต่างนำเทคโนโลยี GDI ไปพัฒนาตามสไตล์ของตัวเอง

ตัวอย่างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ GDI เช่น

 1. Mazda รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ SkyActiv
 2. Nissan Sylphy
 3. Honda เช่น Accord, Civic 1.5 Turbo
 4. Toyota Camry (เครื่อง D4-S)
 5. BMW
 6. Mercedes Benz

เครื่อง GDI ดีกว่าแบบเก่าอย่างไร

 1. ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์แบบเก่าที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ถึง 35% และประหยัดกว่าเครื่องยนต์หัวฉีดแบบเดิมถึง 15%
 2. ขนาดจุลดลง ทำให้ขนาดของเครื่องยนต์เล็กลงกว่าเดิม
 3. ให้กำลังแรงบิดและแรงม้ามากขึ้นถึง 10% จากการฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง
 4. ช่วยลดมลภาวะในอากาศ จากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่าเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ ทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ออกมาน้อยกว่า ซึ่งเครื่องยนต์ GDI สามารถช่วยลด CO2 ลงได้ไม่ต่ำกว่า 15% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดแบบปกติ

เครื่องยนต์ GDI คืออะไร GDI

เครื่องยนต์ GDI คืออะไร GDI

What is a GDI engine? GDI or Gasoline Direct Injection is a gasoline engine that has developed a direct injection fuel delivery system for greater fuel economy. It has a new piston design. Increase the cylinder area to be wider And change the position of the nozzle on the top of the combustion chamber This allows the fuel mist to spread better than conventional injectors and carburettors. And also provides stronger strength Making it popular with today’s gasoline vehicles.

With technology that focuses on economy. As a result, the automobile brands, the market leaders from Europe, Japan, and America are using GDI technology to develop their own style.

Examples of cars using GDI engines such as

 1. Mazda Motorized version SkyActiv
 2. Nissan Sylphy
 3. Honda such as Accord, Civic 1.5 Turbo
 4. Toyota Camry (D4-S engine)
 5. BMW
 6. Mercedes Benz

The GDI machine is better than the old one

 1. It saves 35% more fuel than traditional carburettor engines and is even more economical than conventional fuel injection engines. 15%
 2. Small size drop This makes the engine smaller than before.
 3. Up to 10% more power, torque and horsepower from direct fuel injection.
 4. Reduces pollution in the air. From a complete combustion than a carburetor engine Resulting in less carbon monoxide output The GDI engine is able to reduce CO2 by at least 15% compared to the normal injection gasoline engine.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / ufabet8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<