PLUG IN HYBRID

PLUG IN HYBRID

PLUG IN HYBRID

การเปิดตัว Plug-in hybrids ใหม่อาจทำให้หลายท่านสงสัย ในการทำงานของระบบปลั๊กอินไฮบริดรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า. ว่ามีระบบอะไรบ้างและแต่ละระบบการทำงานเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร? วันนี้วาโวลีนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกัน

ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเราสามารถแบ่งยานยนต์ไฟฟ้าออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้

ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV)
ประกอบด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในลูกสูบ เป็นต้นแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้น้ำมันเตาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อน

ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสามารถนำพลังงานกลที่เหลือหรือไม่ใช้ประโยชน์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ ในการจ่ายมอเตอร์ไฟฟ้าส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไป

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (PHEV)
เป็นระบบขับเคลื่อนที่พัฒนามาจากระบบไฮบริดแนวคิดนี้ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการการใช้งานร่วมกัน

ระหว่างรถยนต์ไฮบริดทั่วไป (HEV) และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% (BEV) สามารถขับเคลื่อนจากสถานีชาร์จภายนอก (ปลั๊กอิน) ทำให้สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้พร้อมกันจากแหล่งระยะทางที่แตกต่างกันสองแหล่ง ขับเคลื่อนและเพิ่มความเร็วจากไฟฟ้าโดยตรง

รถพลังงานไฟฟ้า (BEV)
จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งกำลังไปยังรถโดยเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่มีเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นระยะทางในการขับขี่จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ ขนาดและประเภทของแบตเตอรี่รวมถึงน้ำหนักของโหลด

รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV)
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจน (H2) โดยเซลล์เชื้อเพลิงมีความจุพลังงานจำเพาะสูงกว่าแบตเตอรี่ในปัจจุบัน

สิ่งนี้ทำให้ FCEV เป็นเทคโนโลยีที่ บริษัท รถยนต์เชื่อว่าเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังงานสะอาดแห่งอนาคต แต่มีข้อ จำกัด ในการผลิตไฮโดรเจน และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานจริง

The launch of the new Plug-in hybrids may leave many of you wondering. In the performance of plug-in hybrid systems, including electric vehicles. What systems are there and how do they work like and how are they different? Today Vavoline brings everyone to get to know each other.

Types of electric vehicles At present, we can divide electric vehicles into the following four categories:

Hybrid (Hybrid Electric Vehicle: HEV)
consists of a piston internal combustion engine. The main driving force from the use of fuel oil is combined with an electric motor to increase its driving power.

It makes the engine more efficient, as well as converting any residual or non-usable mechanical energy into electrical energy stored in the battery. In the distribution of an electric motor, it consumes less fuel than a conventional car.

Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)
It is a drive system developed from a hybrid system, the concept was born out of the need for compatibility.

Between a conventional hybrid vehicle (HEV) and a 100% electric drive (BEV) can be powered from an external (plug-in) charging station, allowing the vehicle to be simultaneously powered from two different distance sources. Powered and speeding up directly from electricity

Electric car (BEV)
The electric motor is used to deliver power to the vehicle, it is powered by batteries only. There is no engine involved.

So driving distance will depend on the design. Battery size and type including weight of the load.

Electric fuel cell car (FCEV)
It is an electric vehicle with a fuel cell capable of generating electricity directly from hydrogen (H2), with fuel cells having a higher specific energy capacity than current batteries.

PLUG IN HYBRID

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

รถอีแต๋น

รถอีแต๋น หรือในชื่อต่างๆเช่นรถเพื่อการเกษตรรถเกษตรรถชาวนารถขนย้ายการเกษตรรถประจำประเทศไทยเป็นต้นเป็นรถที่ใช้ในการเกษตรของประเทศไทย รถอีแต๋นเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทย โดยใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ 1-3 สูบสามารถเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำได้

และเครื่องปั่นไฟด้วย. ส่วนอื่น ๆ ของรถอีแต๋นก็นำมาจากชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้แล้วเช่นกัน และทำถังท้ายควรทำด้วยไม้สแตนเลสหรือเหล็กสำหรับบรรทุกของเช่นบรรทุกผักในสวน

มีที่มาจากคำว่า“ สแลนทาน” หรือพูดภาษาง่ายๆที่ชาวบ้านเข้าใจได้คือ“ แรด” และเนื่องจากเป็นรถที่เคลื่อนที่ช้าจึงเหมาะมากสำหรับรถประเภทนี้ (รถอีแต๋นแท้ๆแล้ว มาจากเสียงของเครื่องยนต์สูบเดียวซึ่งเสียงของเครื่องยนต์จะดังขึ้นไม่ได้มาจากคำว่า “Saalandan” ซึ่งไม่มีในชาวบ้านในชนบทเป็นภาษาสมัยใหม่และมันไม่เกี่ยวข้องกับรถอีแต๋น เลย)

คำว่า รถอีแต๋น เป็นภาษาท้องถิ่น ใช้เรียกรถที่ประกอบโดยใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ (ใหม่) และ / หรือชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้วหรือเรียกว่า “อะไหล่เชียงกง” มาประกอบเป็นรถอีแต๋น ส่วนใดของเชียงกงมาจากรถยนต์ในญี่ปุ่นเนื่องจากตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมีการตรวจสอบยานพาหนะอย่างเข้มงวด รถเก๋งที่จดทะเบียนใหม่จะใช้งานได้ 4 ปี

โดยไม่ต้องตรวจสภาพหรือต่อทะเบียนหลังจากนั้นตรวจกันทุก 2 ปีและในการปรับปรุงสภาพรถให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีค่าใช้จ่ายสูง. รถที่ไม่ผ่านการตรวจจึงมักเข้าสุสานรถ ขายเป็นอะไหล่ส่งไปต่างประเทศถ้าเทียบกับรถที่ใช้ในไทย อายุไม่มาก

รถอีแต๋น

รถอีแต๋น

E-Tan or in various names such as agricultural vehicles, agricultural vehicles, farmer vehicles, agricultural transporters, Thai buses, etc. are used in agriculture in Thailand. E-Tan is a car that is manufactured in Thailand. By using the engine that is a general purpose diesel engine, 1-3 cylinders can be replaced with a water pump

And a generator as well. Other parts of the Itan vehicle are also taken from used auto parts. And make the end buckets, they should be made of wood, stainless steel or steel for carrying things like carrying vegetables in the garden.

It is derived from the word “slantan”, or speaks a simple language that the villagers can understand is “rhino” and because it is a slow-moving vehicle, it is very suitable for this type of car. (Real E-Tan car It comes from the sound of a single-cylinder engine, the sound of the engine is not from the word “Saalandan” which is not available in the rural villagers in modern language and it has nothing to do with Eitan.)

The word E-Tan car is localized. Used to call a vehicle that is assembled using (new) and / or used car parts, or called “Chiang Kong spare parts” come to assemble a E-Tan car Any part of Chiang Kong comes from cars in Japan, as according to the Japanese law, the vehicle is rigorously inspected. The newly registered saloon will be usable for 4 years.

Without inspection or registration after that every 2 years and in improving the condition of the vehicle to the safety and environmental standards is costly. Cars that do not pass the test therefore often enter the car cemetery. Sold as spare parts sent abroad if compared to the cars used in Thailand Not very old.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ออโต้ลูปช่วยอะไร

ออโต้ลูปช่วยอะไร สิ่งที่ขาดไม่ได้ของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ โดยน้ำมันออโต้ลูปสามารถแบ่งออกเป็น 3 เกรดหลัก ๆ และมีราคาที่แตกต่างกันออกไป

เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำเป็นต้องมีน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันออโต้ลูป) ที่เข้าไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศ เพื่อเข้าไปจุดระเบิดในห้องเครื่อง และปล่อยเป็นควันไอเสียสีขาวออกมา ซึ่งหน้าที่ของน้ำมันออโต้ลูปก็คือ ป้องกันการเกิดความเสียหายในเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะก้านสูบ ลูกสูบ เสื้อสูบ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวในเครื่องยนต์

ปัจจุบันเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในพวกอุปกรณ์การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์ ตลอดจนเครื่องอเนกประสงค์ก็ว่าได้ ส่วนรถจักรยานยนต์จะมีเพียงรุ่นเก่า ๆ เท่านั้น ที่ใช้เครื่องยนต์ 2 จังหวะ

สำหรับน้ำมันออโต้ลูปในท้องตลาดยังคงมีให้เลือกใช้มากมาย ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 เกรด ได้อย่างง่าย ๆ น้ำมันออโต้ลูป สิ่งที่ขาดไม่ได้ของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

ออโต้ลูปช่วยอะไร

น้ำมันออโต้ลูป

Auto loop oil An essential part of a 2-stroke engine, the auto loop oil can be divided into 3 main grades and come in different prices.

2-stroke engines need to have oil. (Oil Auto Loop) that is mixed with fuel and air. To get into the ignition in the engine compartment And emits white exhaust fumes Which is the function of auto loop oil Prevents damage to the engine. The connecting rod, piston, cylinder block and any moving parts in the engine

Today, 2-stroke engines are still very popular with agricultural equipment. Whether it’s a lawn mower, chainsaw, and a multipurpose machine As for motorcycles, only the older models use a 2-stroke engine.

As for the auto loop oil on the market, there are still many options available. Which all have different functionalities They can be easily divided into 3 grades.

Today, 2-stroke engines are still very popular with agricultural equipment. Whether it’s a lawn mower, chainsaw, and a multipurpose machine As for motorcycles, only the older models use a 2-stroke engine.

As for the auto loop oil on the market, there are still many options available. Which all have different functionalities They can be easily divided into 3 grades.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน  เป็นน้ำมันที่ได้จากการปรุงแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันโดยตรง และอาจได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแก๊สโซลีนธรรมชาติ น้ำมันเบนซินจะผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น สารเพิ่มค่าออกเทน สารต้านการรวมตัวกับอากาศ

สารเคมีสำหรับป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อนในถังน้ำมัน และท่อทางน้ำมัน รวมทั้งสารเคมีที่ช่วยทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ จึงเหมาะที่จะใช้กับยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องยนต์ทั่วไป เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. น้ำมันเบนซินธรรมดา (Regular gasoline) กำหนดให้มีค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า 83 ปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.15 กรัมต่อลิตร ควรใช้กับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัด (Compression ratio) ต่ำกว่า 8:1 เช่น รถยนต์รุ่นเก่า เครื่องยนต์ขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น

2. น้ำมันเบนซินพิเศษ (Premium gasoline) กำหนดให้มีค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า 95 ปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.15 กรัมต่อลิตร ควรใช้กับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัดประมาณ 8:1 ขึ้นไป เช่น รถยนต์นั่ง รถบรรทุกเล็ก รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน

  คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน

Gasoline It is the oil that is obtained by enhancing the quality of the product that is obtained from the direct oil refining And may be obtained from the separation of liquefied natural gas or natural gasolene Benzene is mixed with additives to suit the application, such as octane booster. Antibacterial agents

Rust protection chemicals Prevents corrosion in the tank. And oil pipelines Including chemicals that help clean the carburetor Therefore suitable to be used on vehicles such as cars, motorcycles Or general engines such as water pumps Small generator

In Thailand today, gasoline used on conventional engines is divided into & nbsp; 3 & nbsp; of these types:

1. & nbsp; Regular gasoline & nbsp; set to have an octane value not lower than & nbsp; 83 & nbsp; Lead content not more than & nbsp; 0.15 & nbsp; grams per liter. Should be used with engines with lower compression ratio & nbsp; 8: 1 & nbsp; such as Old car Small engine motorcycle Lawn mower, etc.

2. & nbsp; Premium gasoline & nbsp; set to have an octane value not lower than & nbsp; 95 & nbsp; Lead content not more than 0.15 & nbsp; grams per liter. Should be used with engines with a compression ratio of approx. & Nbsp; 8: 1 & nbsp; and above, such as passenger cars, light trucks, motorcycles, etc.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<