รถอีแต๋น

รถอีแต๋น

รถอีแต๋น หรือในชื่อต่างๆเช่นรถเพื่อการเกษตรรถเกษตรรถชาวนารถขนย้ายการเกษตรรถประจำประเทศไทยเป็นต้นเป็นรถที่ใช้ในการเกษตรของประเทศไทย รถอีแต๋นเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทย โดยใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ 1-3 สูบสามารถเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำได้

และเครื่องปั่นไฟด้วย. ส่วนอื่น ๆ ของรถอีแต๋นก็นำมาจากชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้แล้วเช่นกัน และทำถังท้ายควรทำด้วยไม้สแตนเลสหรือเหล็กสำหรับบรรทุกของเช่นบรรทุกผักในสวน

มีที่มาจากคำว่า“ สแลนทาน” หรือพูดภาษาง่ายๆที่ชาวบ้านเข้าใจได้คือ“ แรด” และเนื่องจากเป็นรถที่เคลื่อนที่ช้าจึงเหมาะมากสำหรับรถประเภทนี้ (รถอีแต๋นแท้ๆแล้ว มาจากเสียงของเครื่องยนต์สูบเดียวซึ่งเสียงของเครื่องยนต์จะดังขึ้นไม่ได้มาจากคำว่า “Saalandan” ซึ่งไม่มีในชาวบ้านในชนบทเป็นภาษาสมัยใหม่และมันไม่เกี่ยวข้องกับรถอีแต๋น เลย)

คำว่า รถอีแต๋น เป็นภาษาท้องถิ่น ใช้เรียกรถที่ประกอบโดยใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ (ใหม่) และ / หรือชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้วหรือเรียกว่า “อะไหล่เชียงกง” มาประกอบเป็นรถอีแต๋น ส่วนใดของเชียงกงมาจากรถยนต์ในญี่ปุ่นเนื่องจากตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมีการตรวจสอบยานพาหนะอย่างเข้มงวด รถเก๋งที่จดทะเบียนใหม่จะใช้งานได้ 4 ปี

โดยไม่ต้องตรวจสภาพหรือต่อทะเบียนหลังจากนั้นตรวจกันทุก 2 ปีและในการปรับปรุงสภาพรถให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีค่าใช้จ่ายสูง. รถที่ไม่ผ่านการตรวจจึงมักเข้าสุสานรถ ขายเป็นอะไหล่ส่งไปต่างประเทศถ้าเทียบกับรถที่ใช้ในไทย อายุไม่มาก

รถอีแต๋น

รถอีแต๋น

E-Tan or in various names such as agricultural vehicles, agricultural vehicles, farmer vehicles, agricultural transporters, Thai buses, etc. are used in agriculture in Thailand. E-Tan is a car that is manufactured in Thailand. By using the engine that is a general purpose diesel engine, 1-3 cylinders can be replaced with a water pump

And a generator as well. Other parts of the Itan vehicle are also taken from used auto parts. And make the end buckets, they should be made of wood, stainless steel or steel for carrying things like carrying vegetables in the garden.

It is derived from the word “slantan”, or speaks a simple language that the villagers can understand is “rhino” and because it is a slow-moving vehicle, it is very suitable for this type of car. (Real E-Tan car It comes from the sound of a single-cylinder engine, the sound of the engine is not from the word “Saalandan” which is not available in the rural villagers in modern language and it has nothing to do with Eitan.)

The word E-Tan car is localized. Used to call a vehicle that is assembled using (new) and / or used car parts, or called “Chiang Kong spare parts” come to assemble a E-Tan car Any part of Chiang Kong comes from cars in Japan, as according to the Japanese law, the vehicle is rigorously inspected. The newly registered saloon will be usable for 4 years.

Without inspection or registration after that every 2 years and in improving the condition of the vehicle to the safety and environmental standards is costly. Cars that do not pass the test therefore often enter the car cemetery. Sold as spare parts sent abroad if compared to the cars used in Thailand Not very old.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<