คลังเก็บป้ายกำกับ: #คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน  เป็นน้ำมันที่ได้จากการปรุงแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันโดยตรง และอาจได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแก๊สโซลีนธรรมชาติ น้ำมันเบนซินจะผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น สารเพิ่มค่าออกเทน สารต้านการรวมตัวกับอากาศ

สารเคมีสำหรับป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อนในถังน้ำมัน และท่อทางน้ำมัน รวมทั้งสารเคมีที่ช่วยทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ จึงเหมาะที่จะใช้กับยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องยนต์ทั่วไป เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. น้ำมันเบนซินธรรมดา (Regular gasoline) กำหนดให้มีค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า 83 ปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.15 กรัมต่อลิตร ควรใช้กับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัด (Compression ratio) ต่ำกว่า 8:1 เช่น รถยนต์รุ่นเก่า เครื่องยนต์ขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น

2. น้ำมันเบนซินพิเศษ (Premium gasoline) กำหนดให้มีค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า 95 ปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.15 กรัมต่อลิตร ควรใช้กับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัดประมาณ 8:1 ขึ้นไป เช่น รถยนต์นั่ง รถบรรทุกเล็ก รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน

  คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน

Gasoline It is the oil that is obtained by enhancing the quality of the product that is obtained from the direct oil refining And may be obtained from the separation of liquefied natural gas or natural gasolene Benzene is mixed with additives to suit the application, such as octane booster. Antibacterial agents

Rust protection chemicals Prevents corrosion in the tank. And oil pipelines Including chemicals that help clean the carburetor Therefore suitable to be used on vehicles such as cars, motorcycles Or general engines such as water pumps Small generator

In Thailand today, gasoline used on conventional engines is divided into & nbsp; 3 & nbsp; of these types:

1. & nbsp; Regular gasoline & nbsp; set to have an octane value not lower than & nbsp; 83 & nbsp; Lead content not more than & nbsp; 0.15 & nbsp; grams per liter. Should be used with engines with lower compression ratio & nbsp; 8: 1 & nbsp; such as Old car Small engine motorcycle Lawn mower, etc.

2. & nbsp; Premium gasoline & nbsp; set to have an octane value not lower than & nbsp; 95 & nbsp; Lead content not more than 0.15 & nbsp; grams per liter. Should be used with engines with a compression ratio of approx. & Nbsp; 8: 1 & nbsp; and above, such as passenger cars, light trucks, motorcycles, etc.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<