คลังเก็บป้ายกำกับ: #น้ำมัน

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน  เป็นน้ำมันที่ได้จากการปรุงแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันโดยตรง และอาจได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแก๊สโซลีนธรรมชาติ น้ำมันเบนซินจะผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น สารเพิ่มค่าออกเทน สารต้านการรวมตัวกับอากาศ

สารเคมีสำหรับป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อนในถังน้ำมัน และท่อทางน้ำมัน รวมทั้งสารเคมีที่ช่วยทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ จึงเหมาะที่จะใช้กับยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องยนต์ทั่วไป เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. น้ำมันเบนซินธรรมดา (Regular gasoline) กำหนดให้มีค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า 83 ปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.15 กรัมต่อลิตร ควรใช้กับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัด (Compression ratio) ต่ำกว่า 8:1 เช่น รถยนต์รุ่นเก่า เครื่องยนต์ขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น

2. น้ำมันเบนซินพิเศษ (Premium gasoline) กำหนดให้มีค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า 95 ปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.15 กรัมต่อลิตร ควรใช้กับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัดประมาณ 8:1 ขึ้นไป เช่น รถยนต์นั่ง รถบรรทุกเล็ก รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน

  คุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน

Gasoline It is the oil that is obtained by enhancing the quality of the product that is obtained from the direct oil refining And may be obtained from the separation of liquefied natural gas or natural gasolene Benzene is mixed with additives to suit the application, such as octane booster. Antibacterial agents

Rust protection chemicals Prevents corrosion in the tank. And oil pipelines Including chemicals that help clean the carburetor Therefore suitable to be used on vehicles such as cars, motorcycles Or general engines such as water pumps Small generator

In Thailand today, gasoline used on conventional engines is divided into & nbsp; 3 & nbsp; of these types:

1. & nbsp; Regular gasoline & nbsp; set to have an octane value not lower than & nbsp; 83 & nbsp; Lead content not more than & nbsp; 0.15 & nbsp; grams per liter. Should be used with engines with lower compression ratio & nbsp; 8: 1 & nbsp; such as Old car Small engine motorcycle Lawn mower, etc.

2. & nbsp; Premium gasoline & nbsp; set to have an octane value not lower than & nbsp; 95 & nbsp; Lead content not more than 0.15 & nbsp; grams per liter. Should be used with engines with a compression ratio of approx. & Nbsp; 8: 1 & nbsp; and above, such as passenger cars, light trucks, motorcycles, etc.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ค่าออกเทนคืออะไร( octane number)

ค่าออกเทนคืออะไร( OCTANE NUMBER) เป็นคุณภาพของน้ำมันเบนซินในการต่อต้านการน็อคจากการลุกไหม้ขึ้นเองของน้ำมันเบนซิน ออกเทนที่มีค่าสูง ๆ นั้น ยิ่งค่าสูงเท่าไหร่การเผาไหม้กลับยิ่งช้าลงเท่านั้น

 น้ำมันค่าออกเทนต่ำกว่ามาตรฐาน น้ำมันค่าออกเทนต่ำจะมีการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จากองศาการจุดระเบิดที่กำหนดไว้น้ำมันจะมีการเผาไหม้หมดไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุด ทำให้กลายเป็นแรงกระแทกลูกสูบกลับลงมาสวนทางกับการหมุนขึ้นของลูกสูบเกิดเป็นเสียงเคาะ
ที่เรียกว่า เครื่องน็อค ให้ได้ยิน

ดังนั้นการแก้ไขถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันให้มีค่าออกเทนสูงขึ้นเพื่อระยะเวลาการเผาไหม้หรือแก้ไขด้วยการปรับตำแหน่งองศาการจุดระเบิดใหม่ได้โดยการตั้งไฟให้อ่อนกว่าปกติ เช่น เครื่องยนต์ Toyota 2E ถ้าใช้น้ำมันค่าออกเทน 90 จะตั้งองศาจุดระเบิด 10 ° ก่อนศูนย์ตายบน แต่พอใช้น้ำมันค่า
         

ออกเทน 85 ต้องตั้งองศาจุดระเบิดอ่อนลงเป็น 5 ° ก่อนศูนย์ตายบนการปรับองศาจุดระเบิดโดยการขยับตัวเรือนจานจ่าย ตามอ่อนย้อนแก่ ส่วนรถรุ่นใหม่จะมีตัวน็อคเซ็นเซอร์คอนตรวจจับอาการน็อคของเครื่องยนต์ ให้มีการปรับองศาไฟจุดระเบิดอ่อนลงเองโดยอัตโนมัติ

น้ำมันค่าออกเทนสูงกว่ามาตรฐาน จากลักษณะการเผาไหม้ที่ช้าลงของน้ำมันเชื้อเพลิงค่าออกเทนสูงจะทำให้การจุดระเบิดยาวนานขึ้น โดยอาจจะมาสิ้นสุดตอนที่ลูกสูบผ่านจุดศูนย์ตายบนและกำลังเคลื่อนตัวกลับลงมาย่อมมีผลกับการทำงานของเครื่องยนต์ทำให้มีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เมื่อเราใช้น้ำมันชื้อเพลิง
         

ค่าออกเทนสูงขึ้นแม้กำลังเครื่องยนต์จะดีขึ้นแต่ก็ต้องเสียการทำงานที่ราบเรียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูงเกินเลยไปมาก ๆ จนกระทั่งไม่สามารถตั้งองศาไฟจุดระเบิดช่วยได้แม้จะเป็นจุดระเบิกแบบอิเล็คทรอนิคส์ก็ตาม

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีคือน้ำมันที่มีค่าออกเทนเหมาะสมกับรูปแบบของเครื่องยนต์ ซึ่งความแตกต่างในความต้องการของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดมันขึ้นอยู่กับกำลังอัด รอบเครื่องยนต์ รูปแบบห้องเผาไหม้ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง
ระบบจุดระเบิด จะใช้เครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับระดับค่าออกเทนต้องถามบริษัทผู้ผลิตหรือจากหนังสือคู่มือประกอบ และสังเกตดูปฏิกิริยาของเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ถ้าพบว่าเครื่องยนต์น็อคหรือมีเสียง
         

น็อคยามหักเลี้ยวที่รอบเครื่องยนต์ต่ำ กำลังเครื่องยนต์ตกต่ำกว่าเดิม แสดงว่าใช้น้ำมันมีค่าออกเทนต่ำไป

น้ำมันดีเซล หมายถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลบางคนเรียกว่าน้ำมันโซล่า ในวงการน้ำมันเรียกว่าแก๊สออยล์(Gas oil) น้ำมันดีเซลโดยทั่ว ๆ ไปมีคุณสมบัติดังนี้

ต้านทานการน็อค ตัวควบคุมการน็อคเครื่องยนต์ดีเซลได้แก่ ซีเทนนัมเบอร์(CN) น้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีซีเทนนัม เบอร์สูงพอที่จะไม่ทำให้เกิดการน็อค

การติดเครื่อง เครื่องยนต์จะติดง่าย การระเหยกลายเป็นไอของน้ำมันถ้าดีก็จะช่วยให้เครื่องยนต์ติดเครื่องง่ายขึ้น

ควันไอเสียและกลิ่น ไอเสียควรจะไม่มีควันหรือกลิ่น น้ำมันจึงควรมีการระเหยดีเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

การกัดกร่อนและสึกหรอ ก่อนหรือหลังการเผาไหม้น้ำมันไม่ควรมีสารที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนและสึกหรอเช่น กำมะถัน
การขนย้ายและเก็บรักษา ต้องสะดวกและปลอดภัย

ค่าออกเทนคืออะไร( OCTANE NUMBER)

ค่าออกเทนคืออะไร( OCTANE NUMBER)

What is Octane (OCTANE NUMBER) is the quality of gasoline against knocks from gasoline spontaneous combustion. That high octane, the higher the value, the slower the burning back.

Low-octane oils Low-octane oils burn quickly. For this reason, from the specified degree of ignition, the oil is already burned out before the piston reaches its peak. This causes the piston to return down against the upward rotation of the piston, causing a knocking sound
known as Knock . Therefore, if the oil is not

changed to a higher octane for the duration of the combustion, or can be modified by adjusting the ignition angle by setting the fire to be weaker, such as the Toyota 2E engine, if the fuel is used off. Ten 90 will set the ignition angle 10 ° before the top dead center. But when you use the oil for the price

Octane 85 The ignition angle must be set to 5 ° before the dead center on the ignition angle adjustment by moving the crank housing following the softening . Knock sensor icon detects engine knock symptoms. Let the ignition light be automatically adjusted.

Higher-than-standard-octane fuel Due to the slower combustion nature of the fuel, the higher-octane value will lead to longer ignition. It may come to an end when the piston passes through the top dead center and is moving back down, affecting the engine’s performance, resulting in ineffectiveness. When we use fuel oil

Higher octane. Even with improved engine power, smoother operation, the use of too much high-octane fuel, that the ignition angle cannot be adjusted even if It is an electronic fuel point.